Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Overovanie dokladov

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad SR, t.j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad SR nezodpovedá za obsah overovaných listín.
Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

 

Overenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárne oddelenie Generálneho konzulátu SR v Krakove osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

 

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti:

  • občan Slovenskej republiky – platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom,
  • cudzinec – platným cestovným pasom vydaným krajinou, ktorej je občanom.

 

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. (Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom)

 

Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 10 EUR. Poplatok sa vyberá v miestnej mene (PLN) v hotovosti.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie Generálneho konzulátu SR v Krakove osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.

 

O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne alebo poštou (je potrebné sa dopredu dohodnúť s pracovníkom konzulárneho oddelenia Generálneho konzulátu SR v Krakove).

 

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny,
  • fotokópia listiny,
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

 

Výška správneho poplatku za overenie každej strany listiny je 10 EUR. Poplatok sa vyberá v miestnej mene PLN (v hotovosti).

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 28.1.2020 Dátum vytvorenia: 19.3.2014
Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
ul. Litewska 6
00-581 VARŠAVA
tel: 0048/22/5258110
Fax: 0048/22/5258122
pondelok až piatok: 09,00 – 12,00 hod.
Generálny konzulát Slovenskej republiky
ul. św. Tomasza 34
31-027 KRAKOV
tel: 0048/12/4254970
fax: 0048/12/4254972
utorok až štvrtok: 09,30 – 12,00 hod.