Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Od 1. júla 2012 je možné na Generálnom konzuláte SR v Krakove osobne požiadať o vydanie nového vodičského preukazu za týchto podmienok:

 • nejde o prvý vodičský preukaz,
 • nejde o výmenu zahraničného vodičského preukazu,
 • žiadateľ má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 • predchádzajúci vodičský preukaz bol v Slovenskej republike vydaný pred 01.05.2004,
 • žiadateľ stratil vodičský preukaz alebo mu bol odcudzený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko.


K žiadosti o vydanie nového vodičského preukazu sa prikladá:

 • doterajší vodičský preukaz,
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
 • predchádzajúci vodičský preukaz ktorý bol vydaný pred 01.05.2004,
 • doklad vydaný políciou Poľskej republiky o nahlásení odcudzenia predchádzajúceho vodičského preukazu, alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (v prípade straty),
 • doklad matričného Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny).


Žiadosti je nutné podať osobne a mať vopred dohodnutý termín (telefonicky alebo emailom).

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže na Generálnom konzuláte SR v Krakove podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike trvalý pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz. Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Generálny konzulát SR nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, musí k žiadosti o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný príslušným zariadením v Slovenskej republike.

Žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 65 rokov je povinný pri výmene vodičského preukazu s vyznačeným oprávnením pre skupinu B predložiť platný doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v Slovenskej republike alebo príslušným zdravotníckym zariadením v zahraničí.

Za podanie žiadosti o vydanie vodičského preukazu sa platí konzulárny poplatok 15 € (poplatok sa platí v PLN podľa platného kurzu v čase podania žiadosti).

Dátum poslednej aktualizácie: 28.1.2020 Dátum vytvorenia: 19.3.2014
Kontakt pre konzulárne záležitosti a úradné hodiny pre verejnosť
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
ul. Litewska 6
00-581 VARŠAVA
tel: 0048/22/5258110
Fax: 0048/22/5258122
pondelok až piatok: 09,00 – 12,00 hod.
Generálny konzulát Slovenskej republiky
ul. św. Tomasza 34
31-027 KRAKOV
tel: 0048/12/4254970
fax: 0048/12/4254972
utorok až štvrtok: 09,30 – 12,00 hod.