Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Slávnostné otvorenie 3. ročníka medzinárodného inžinierskeho programu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

Slávnostné otvorenie 3. ročníka medzinárodného inžinierskeho programu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Poľnohospodárskej univerzity v Krakove

12.3.2019 | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

Generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj sa 7. marca 2019 zúčastnil na slávnostnom otvorení 3. ročníka medzinárodného inžinierskeho programu dvojitých diplomov Business Economics Master Double Degree, organizovaného Fakultou ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Fakultou poľnohospodárstva a ekonomiky Poľnohospodárskej univerzity v Krakove.

 

Business Economics Master Double Degree je inžinierski študijný program realizovaný medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove od roku 2016. Štúdium prebieha v anglickom jazyku, po jeho ukončení ho budú absolventi schopný plynule využívať v oblasti obchodnej komunikácie, prípravy a vedenia prezentácií projektov, analytickej práce, pri podávaní správ a vedeckom výskume v oblasti sociálno-ekonomických otázok. Štúdium trvá štyri semestre, zatiaľ čo prvý a tretí sa realizujú v Nitre, druhý a štvrtý v Krakove. Diplomovú skúšku bude vykonávať spoločný medziuniverzitný výbor. Absolventi získajú dva diplomy v odbore poľské a slovenské ekonomické vedy. Pre Poľnohospodársku univerzitu v Krakove je inžiniersky program dvojitých diplomov Business Economics Master Double Degree realizovaný so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre prvým svojho druhu.

Na fotografii zľava: prodekan Fakulty poľnohospodárstva a ekonomiky PU v Krakove dr. Andrzej Krasnodębski, dekan Fakulty poľnohospodárstva a ekonomiky PU v Krakove prof. Andrzej Lepiarczyk, rektor PU v Krakove prof. Włodzimierz Sady, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Elena Horská a generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj. Na fotografii zľava: prodekan Fakulty poľnohospodárstva a ekonomiky PU v Krakove dr. Andrzej Krasnodębski, dekan Fakulty poľnohospodárstva a ekonomiky PU v Krakove prof. Andrzej Lepiarczyk, rektor PU v Krakove prof. Włodzimierz Sady, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre prof. Elena Horská a generálny konzul SR v Krakove Tomáš Kašaj.