Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Miroslav Lajčák: “We need peace-building and maintaining strategy on the United Nations platform”

M. Lajčák: „Na platforme OSN potrebujeme stratégiu na budovanie mieru a jeho udržiavanie"

20.7.2017 | Aktivity ministra

Otázka trvalo udržateľného mieru si na platforme OSN vyžaduje prijatie dlhodobej stratégie s dôrazom na prevenciu. Je zrejmé, že aktivity OSN musia mať širší dosah než len riešenie bezprostredných potrieb krajín zasiahnutých konfliktami. Potrebujeme stratégiu na budovanie mieru a jeho udržiavanie. Povedal to dnes (20. júla) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák na celodennom koordinačnom podujatí (tzv. retreat) k zdieľaniu skúseností medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. V tejto už šesťročnej tradičnej aktivite sa aktuálny a budúci predseda VZ OSN stretávajú spoločne so svojimi podpredsedami a predsedami hlavných výborov, aby zhodnotili dynamiku OSN, reflektovali procesy v organizácii a stanovili konkrétne priority do budúcnosti. M. Lajčák bol hlavným vystupujúcim v bloku venovanom 72. zasadnutiu VZ OSN, ako jeho budúci predseda. Diskusia pozvaných hostí sa sústredila na očakávania od nadchádzajúceho Valného zhromaždenia, ktoré sa začína v polovici septembra tohto roka, na jeho priority a úlohy, ktoré stoja pred jednotlivými výbormi. Ako to zúčastnení konštatovali, hlavnou výzvou, ktorá momentálne stojí pred členskými krajinami OSN je, ako zefektívniť chod inštitúcie, a ako zviditeľniť jej prácu navonok tak, aby bola OSN bližšia ľuďom.


M. Lajčák sa na pôde OSN stretol v rámci svojho programu aj s generálnym tajomníkom Medzinárodnej obchodnej komory (MOK) Johnom Danilovichom, s ktorým diskutoval o vytváraní príležitostí a intenzívnejšom zapájaní sa súkromného sektora do rozvojových aktivít OSN. Napriek tomu, že Medzinárodná obchodná komora má v OSN pozorovateľský štatút len 6 mesiacov, už teraz možno potvrdiť, že išlo o krok správnym smerom, pretože sa vytvárajú príležitosti pre synergiu aktivít MOK a OSN. „Som rád, že význam tejto interakcie narastá, môžem potvrdiť, že budem počas svojho mandátu aktívne hľadať ďalšie možnosti zapájania sa podnikateľského sektora do agendy svetovej organizácie, predovšetkým v oblasti rozvoja. Súvisí to s ústrednou témou môjho predsedníctva: koncentrovať sa na ľudí a ich potreby,“ uviedol M. Lajčák.


MOK je svetovou obchodnou organizáciou, ktorá už od svojho vzniku na začiatku minulého storočia vychádza z presvedčenia, že obchod je hybnou silou pre mier a prosperitu. Má dôležité postavenie pri vytváraní pravidiel, ktorými sa riadia medzinárodné obchodné transakcie a poskytuje dôležité služby, z ktorých najvýznamnejšia je vykonávaná prostredníctvom Medzinárodného rozhodcovského súdu MOK, ktorý je vedúcou arbitrážnou inštitúciou na svete.


M. Lajčák sa nakrátko stretol aj so stálou predstaviteľkou Kataru pri OSN Alyou Ahmed Al Thani, s ktorou hovoril o budúcej spolupráci pri podpore priorít 72. VZ OSN, s osobitným dôrazom na prevenciu konfliktov. Katar má záujem angažovať sa v témach udržateľného mieru, vzdelávania a tvorby pracovných príležitostí osobitne pre mladých ľudí, a to aj v kontexte udržateľného rozvoja. Minister tiež s veľvyslankyňou hovoril o situácii v regióne a podporil úlohu Kuvajtu pri hľadaní riešenia v spore medzi Katarom a skupinou arabských štátov.

M. Lajčák sa stretol aj so stálou predstaviteľkou Kataru pri OSN Alyou Ahmed Al Thani. M. Lajčák sa stretol aj so stálou predstaviteľkou Kataru pri OSN Alyou Ahmed Al Thani. Miroslav Lajčák na celodennom koordinačnom podujatí (tzv. retreat). Miroslav Lajčák na celodennom koordinačnom podujatí (tzv. retreat). Miroslav Lajčák na celodennom koordinačnom podujatí (tzv. retreat). Miroslav Lajčák na celodennom koordinačnom podujatí (tzv. retreat).