Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline

80 Merrion Square South, D02 YT28, Dublin, Írsko
Mapka polohy
Tel.: +353 16619594
Fax: +353 16619553
Mobil: +353 879031549 (pohotovostný mobil - slúži ako núdzová linka po pracovnej dobe a v čase pracovného pokoja a len na nahlasovanie vážnych prípadov ako je úmrtie, hospitalizácia, zadržanie políciou a pod.)
Email: emb.dublin@mzv.sk

Konzulárne oddelenie: cons.dublin@mzv.sk

 

OBMEDZENIE CHODU KONZULÁRNEHO ÚSEKU

V kontexte preventívnych opatrení pred šírením vírusového ochorenia COVID – 19 sa dočasne obmedzuje prijímanie osobných podaní konzulárnej agendy v priestoroch konzulárneho úseku Veľvyslanectva SR v Dubline s výnimkou prípadov hodných osobitného zreteľa. Uvedené opatrenie platí do odvolania.

Z dôvodu ochrany zdravia stránok aj zamestnancov je od 16. marca 2020:

 • OBMEDZENIE OSOBNÝCH PODANÍ v priestoroch konzulárneho úseku (prijímanie stránok);
 • VYBAVOVANIE konzulárnych podaní sa bude týkať IBA NEVYHNUTNÝCH úkonov po PREDCHÁDZAJÚCEJ telefonickej/emailovej KONZULTÁCII a OBJEDNANÍ;
 • NALIEHAVOSŤ jednotlivých podaní BUDE POSÚDENÁ konzulárnym úsekom;
 • OBČANIA SR môžu KONTAKTOVAŤ veľvyslanectvo SR v Dubline prostredníctvom e-mailu cons.dublin@mzv.sk alebo tel. +353 16619594 počas pracovnej doby;
 • PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O VÍZA JE DOČASNE POZASTAVENÉ.

Ďakujeme za porozumenie, zodpovednosť a ohľaduplnosť voči ostatným.

 

 

Telefonický kontakt

Dovoľujeme si poprosiť všetkých žiadateľov o konzulárne služby, aby telefonicky nekontaktovali konzulárne oddelenie počas stránkových hodín. Telefonické podania žiadateľov sú vybavované pondelok až piatok od 8.30 do 15.00 s výnimkou stránkových hodín.

Dovoľujeme si upozorniť všetkých žiadateľov o konzulárne služby na potrebu objednania si termínu podania žiadosti  prostredníctvom  nižšie uvedeného odkazu.

Žiadateľov, ktorí majú záujem o vybavenie úkonu, ktorý sa nenachádza v ponuke možností (osvedčenie podpisu/fotokópie, duplikát rodného listu, odhlásenie z trvalého pobytu), prosíme aby si zvolili akýkoľvek iný úkon z ponuky možností a vyplnili svoje kontaktné údaje, čo im umožní objednať si termín podania žiadosti.

 

Objednanie termínu pre vybavenie konzulárnej žiadosti

Upozorňujeme žiadateľov o konzulárne služby, že prednostne budú vybavení žiadatelia, ktorí sa objednali prostredníctvom objednávkového formulára.

Konzulárne oddelenie je otvorené v čase stránkových hodín s výnimkou slovenských štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

 

Počas roku 2020 bude veľvyslanectvo SR v Dubline zatvorené a nemá úradné hodiny v dňoch:

1. január Deň vzniku SR
6. január Zjavenie Pána (Traja králi)
10. apríl Veľký piatok
13. apríl Veľkonočný pondelok
1. máj Sviatok práce
8. máj Deň víťazstva nad fašizmom
5. júl Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29. august Výročie SNP
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
15. september Sedembolestná Panna Mária
1. november Sviatok všetkých svätých
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu
24. december Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

Oznamy

Počas stránkových hodín na konzulárnom oddelení veľvyslanectva SR v Dubline budú vybavení iba objednaní klienti a urgentné prípady

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Írska a Slovenskej republiky a v nadväznosti na upozornenie vydané Ministerstvom vnútra SR upozorňujeme občanov, že počas stránkových hodín na konzulárnom oddelení veľvyslanectva SR v Dubline budú vybavení iba objednaní klienti a urgentné prípady. Apelujeme na občanov, že voľno v práci, škôlkach a školách neznamená, že sa majú masovo presúvať na úrady! V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov konzulárneho úradu prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny. Prosíme všetkých - ak to nie je naozaj nevyhnutné, nechoďte na veľvyslanectvo, využite možnosť informovať sa telefonicky. Žiadame občanov, aby boli ohľaduplní, zodpovední a riadili sa pokynmi príslušných írskych úradov na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej koronavírusom.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR a ministerstva zdravotníctva Írska.

 

 

Na verejné listiny vydané členskými krajinami EÚ po 16. februári nie je potrebný apostil

Do platnosti vstúpilo 16. februára 2019 Nariadenie EP a Rady (EÚ) 20161191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii. Pre verejné listiny vydané po 16. februári 2019, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (napríklad matričné doklady, súdne rozhodnutia o rozvode, výpisy z registra trestov), nebude potrebné vyššie overenie formou osvedčenia apostilom. Nebude sa tiež vyžadovať úradný preklad do slovenčiny, ak osoba požiada írsky úrad o vystavenie viacjazyčného štandardného formulára (t.j. v anglickom a slovenskom jazyku) k verejnej listine. Tento formulár je len prekladovou pomôckou, musí byť pripojený k verejnej listine a samostatne nemá žiadnu právnu hodnotu.

pdf Nariadenie EP a Rady o zrušení apostilu  (pdf; 113.42 KB)

 

Odporúčanie pre občanov SR žijúcich v UK v súvislosti s procesom vystúpenia UK z EÚ

Veľvyslanectvo SR v Dubline odporúča občanom SR žijúcim v UK v súvislosti s procesom vystúpenia UK z EÚ sledovať oficiálnu webstránku vlády UK, kde boli zverejnené podrobné informácie pre občanov EÚ, žijúcich v UK, ako aj pre tých, ktorí plánujú UK navštíviť alebo v ňom zostať žiť. Táto stránka bola zriadená špecificky v súvislosti s procesom brexitu a bude priebežne aktualizovaná za účelom poskytnutia občanom EÚ najnovších informácií, týkajúcich sa ich statusu v UK. Občania môžu pri elektronickom (online) podaní žiadosti o registráciu svojho pobytu v UK alebo žiadosti o vydanie dokladu o trvalom pobyte v UK využiť službu, ktorú poskytujú niektoré miestne úrady v UK - tzv. European Passport Return Service. Nemusia sa tak na dobu do rozhodnutia o ich žiadosti vzdať svojho cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Bližšie informácie o podmienkach a postupe využitia služby. Občanom tiež odporúčame sledovať stránku Veľvyslanectva SR v Londýne, ktorá je pravidelne aktualizovaná a obsahuje všetky dôležité informácie. 

AKTUALITY

 • 04.04.2020
 • 04.04.2020
  Podľa nového opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3012/2020 zo 4. apríla 2020 sa od 6. apríla 2020 (v pondelok) od 7,00h nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 6. apríla 2020 od 7,00h vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. S cieľom plánovať voľné kapacity v karanténnych centrách čo najbližšie k miestu pobytu na Slovensku pripravilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí registračný formulár...
 • 01.04.2020
  Tranzit občanov SR územím Českej republiky je možný na základe uznesenia vlády ČR z 19. marca 2020, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na územie Českej republiky. Podmienkou tranzitu je, že sa občan Slovenskej republiky preukáže nótou zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Prahe o ktorú požiada príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod...
 • 30.03.2020
  V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v Európe, vrátane Slovenska a vo svete, vyvolanou pandémiou ochorenia COVID-19, s neustále sa meniacou situáciou na hraničných priechodoch jednotlivých štátov, obmedzením leteckej a autobusovej prepravy osôb, ako aj možným postupným uzatváraním hraníc ďalších štátov, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, aby rešpektovali platné cestovné odporúčanie rezortu diplomacie v stupni číslo 3 – necestovať do všetkých štátov sveta, platné od 16. marca 2020.
Viac