1. Domov
  2. Contact us

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline

80 Merrion Square South, D02 YT28 Dublin
Telefón
+353 16619594
Fax
+353 16619553
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+353879031549

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dubline


Submission of Schengen Visa application

Applications for Schengen Visa are accepted through prior appointments. To book an appointment please submit your application by sending an e-mail to cons.dublin@mzv.sk.