1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Info pre motoristov

Info pre motoristov

Aktualizované 07.08.2023
07.08.2023
doplnené informácie o zákaze vedenia motorového vozidla v Nemecku
Publikované 11.05.2022

Základné dopravné predpisy

  • Maximálna povolená rýchlosť v obci je 50 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • Maximálna povolená rýchlosť mimo obce je 100 km/h (pokiaľ nie je uvedené inak);
  • V Nemecku platí povinné svietenie vozidiel za zlej viditeľnosti a v tuneli;
  • Pre začínajúcich vodičov (2 roky držiteľ vodičského preukazu) a držiteľov preukazov do 21 rokov platí prísny nulový limit alkoholu. 
  • Ostatní vodiči motorových vozidiel musia dodržiavať limit alkoholu 0,5‰
  • Zimné pneumatiky sú povinné, ak sa na ceste nachádza sneh, ľad alebo námraza

Mýtu podliehajú všetky motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou prípustnou hmotnosťou 7,5 tony a viac.
 
Kvalita cestnej siete v Nemecku je vysoká.
 

Parkovanie

Parkovanie v centre Berlíne je zónovo rozdelené a spoplatnené.
 

Porucha vozidla

V prípade poruchy vozidla Vám odporúčame kontaktovať vašu poisťovňu a miestnu spoločnosť ADAC, ktorá poskytuje 24/7 cestnú asistenciu: 

  • ADAC – tel.: +49 89 22 22 22; 

 

Radary 

V Nemecku sú pomerne časté stacionárne radary (4700 inštalovaných radarov v celom Nemecku) i mobilné radary.
 

Varovania pred radarmi - čo platí v Nemecku?

V Nemecku je zakázané používať akékoľvek automatické zariadenia na upozorňovanie pred radarmi. Technické zariadenia (napr. radarové detektory) sa nesmú prevádzkovať a nesmú sa ani nosiť v stave pripravené na prevádzku. Nesmú sa používať ani navigačné zariadenia, ktoré zobrazujú rýchlostné radary, resp. aplikácie na upozornenia merania rýchlosti v smartfónoch.

 

Sú aplikácie na meranie rýchlosti zakázané aj pre spolucestujúcich?

Používanie aplikácie na upozornenie merania rýchlosti je nezákonné aj v prípade, že ju má na svojom mobilnom telefóne spustenú spolucestujúci.

 

Aké sú pokuty a sankcie?

Každý, kto poruší zákaz na používanie aplikácie na upozorňovanie merania rýchlosti sa dopustí správneho deliktu, pričom mu hrozí pokuta až do výšky 75 eur. 

 

Uloženie zákazu vedenia motorového vozidla na území Nemecka

V prípade, ak je vodičovi uložený časovo ohraničený zákaz viesť motorové vozidlo na území Nemecka, je potrebné po skončení doby zákazu písomne požiadať (v nemeckom jazyku) príslušný policajný útvar, ktorý zákaz uložil, o povolenie viesť motorové vozidlo na území Nemecka a výmaz zákazu.

 

Ceny pohonných hmôt

Ceny pohonných hmôt sú približne o tretinu vyššie ako v SR.