Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

10. ročník podujatia Marienbader Gespräche v Mariánskych Lázňach

10. ročník podujatia Marienbader Gespräche v Mariánskych Lázňach

23.11.2017

Pod heslom "Rozvíjať prihraničný región" usporiadala Oblastná komora remesiel pre bavorské regióny Niederbayern a Oberpfalz 23. novembra 2017 v  Mariánskych Lázňach  v poradí už 10. ročník podujatia Marienbader Gespräche (Mariánsko-lázenské rozhovory). Približne 160 účastníkov zastupujúcich  komory remesiel, podnikateľskú sféru, úrady a iné verejné inštitúcie z východného Bavorska, ČR, Rakúska a SR na ňom v troch pracovných skupinách diskutovalo nielen o možnostiach ďalšieho rozvoja spoločného hospodárskeho priestoru v prihraničných oblastiach medzi Bavorskom a ČR a Bavorskom a Rakúskom, ale aj o otázkach týkajúcich sa podpory, spoločenského postavenia a vzdelávania v oblasti remesiel. Jednou z kľúčových tém tohtoročného podujatia boli európske štrukturálne a investičné fondy, ktorých nové podporné obdobie začína v roku 2021 a ktoré si už v súčasnosti vyžadujú primerané nastavenie priorít. Z výsledkov diskusií v pracovných skupinách vyplynulo, že v oblasti remesiel existuje potenciál na ďalšie zintenzívnenie spolupráce, najmä pokiaľ ide o vzájomné uznávanie kvalifikácií, ale aj vzájomné prispôsobenie štruktúr v oblasti digitalizácie a poskytovania služieb s konečným cieľom vytvorenia tzv. smart-regiónu. 


Na podujatí sa zúčastnil aj riaditeľ odboru pre ČR a SR Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku Andreas von Busch, ktorý vysoko ocenil úroveň cezhraničnej spolupráce v regióne  a označil ju za príklad pre celú EÚ a za najlepšiu odpoveď euroskeptikom. Generálna konzulka ČR v Mníchove Kristína Larischová sa poďakovala príslušnej bavorskej regionálnej komore remesiel za zorganizovanie podujatia a vyjadrila presvedčenie, že závery diskusií nájdu čoskoro uplatnenie v praxi. Za GK SR v Mníchove sa na podujatí zúčastnil ekonomický diplomat Juraj Solčány, ktorý zdôraznil význam duálneho vzdelávania zabezpečujúceho prepojenie učňovských škôl s praxou a poukázal na nevyhnutnosť zlepšenia imidžu remesiel najmä u mladých ľudí a ich pozitívneho vnímania v spoločnosti.