Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Prezentácia výskumného zborníka slovenských a nemeckých študentov v Regensburgu

Prezentácia výskumného zborníka slovenských a nemeckých študentov v Regensburgu

28.11.2017

V priestoroch Štátnej knižnice v Regensburgu sa 28. novembra 2017 uskutočnila verejná prezentácia spoločnej publikácie „Tandembuch Slowakei“, v ktorej nemeckí a slovenskí študenti prezentujú svoje výstupy z výskumných pobytov v Bratislave a v Regensburgu.

 

Tandem je unikátnym výskumno-vzdelávacím projektom vytvoreným Centrom Východ-Západ Europaeum Univerzity v Regensburgu pod vedením jeho dlhoročného vedúceho a „doyena regensburgskej slavistiky“ profesora Waltera Koschmala. Cieľom programu je podpora interdisciplinárneho dialógu v oblasti výskumu a vzdelávania v rôznych odboroch predovšetkým spoločenských vied. Študenti z rôznych fakúlt univerzity si zvolia výskumné témy, pripravia zámer projektu a v spolupráci s vytipovaným tandemovým kolegom na partnerskej univerzite pokračujú v zbere dostupných dát a s prípravou jednotýždňového programu pracovného pobytu v partnerskej krajine, v rámci ktorého uskutočnia terénny výskum obohatený o interview s vytipovanými partnermi. Za viac ako desať rokov existencie programu Tandem na Univerzite v Regensburgu sa tento typ multidisciplinárneho bilaterálneho výskumu uskutočnil už s viacerými partnerskými krajinami strednej a východnej Európy.

 

Nemecko-slovenského programu, realizovaného v rokoch 2014–16, sa zúčastnilo 24 študentských tandemových párov, pričom v prezentovanom zborníku bolo publikovaných 16 výstupov, 8 za každú stranu. Pertraktované témy sa týkali kultúrneho života, architektúry, gastronómie, dobrovoľníckych a startupových aktivít, ale aj citlivých tém ako napríklad akceptácia homosexuality, vnímanie problému utečencov alebo vzťah medzi vierou a poverčivosťou v spoločnosti. Súčasťou prezentácie bolo čítanie z vybraných príspevkov samotnými autormi a diskusia o projekte a nových poznatkoch o partnerskej krajine, ktoré účasť na projekte priniesla, moderovanej výkonnou tajomníčkou Centra Europaeum Lisou Unger-Fischer.

 

Za slovenskú stranu sa prezentácie zúčastnil aj lektor slovenčiny na Univerzite v Regensburgu R. Rafaj a generálny konzul SR v Mníchove Ján Voderadský, ktorý v príhovore vyzdvihol výnimočnosť projektu Tandem ako nástroja pre hlbšie vzájomné poznávanie, prekonávanie predsudkov a budovanie spoločného európskeho povedomia a porozumenia. Tandem označil za prirodzené a logické rozvinutie a prehĺbenie úspešného projektu Erasmus a vyslovil sa za jeho širokú popularizáciu a podporu z európskych zdrojov.