1. Domov
  2. Home

Generálny konzulát SR v Užhorode

Kyjev - miestny čas:

Ilustračná fotografia Shutterstock


Často hľadané:   Podmienky vstupu   Miestne špecifiká

Upozornenie pred cestou

Stupeň odporúčania: 4. stupeň - odporúčanie občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu.

Neprehliadnite

Strata dokladov   

V prípade straty alebo odcudzenia cestovných dokladov v cudzine, vám môže slovenské veľvyslanectvo v danej krajine vydať náhradný cestovný doklad...

BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Oznamy

Teritoriálna príslušnosť generálneho konzulátu

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode pokrýva konzulárnymi službami a výkonom konzulárnych činností nasledovných 5 teritoriálnych  konzulárnych obvodov/ oblastí:

  • Zakarpatská oblasť, 

  • Ivano-Frankovská oblasť, 

  • Ľvovská oblasť, 

  • Ternopiľská oblasť, 

  • Chernivetská oblasť. 

Pozastavenie príjmu žiadostí na generálnom konzuláte

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na území Ukrajiny Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode pozastavuje príjem všetkých žiadostí až do odvolania. 

Uvedené obmedzenia sa netýkajú poskytovania konzulárnej ochrany občanom SR, nezastúpeným občanom iných členských štátov EÚ a ich rodinným príslušníkom v zmysle zákona č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe. 

  

Через поточну ситуацію на території України Генеральне консульство Словацької Республіки в Ужгороді призупиняє прийом всіх заяв аж до відкликання. 

У відповідності до Закону №. 151/2010 Зб. «Про дипломатичну службу» вищезазначені обмеження не поширюються на надання консульського захисту громадянам Словаччини, громадянам інших держав-членів ЄС, що не мають дипломатичного представництва в консульському окрузі Генерального консульства Словацької Республіки в Ужгороді, та членам їх сімей. 

 

Cestovanie

Naše služby

Všetky služby
Čo môže veľvyslanectvo urobiť
Čo konzul môže urobiť a čo nie 
Cestovný pas
Postup pre vydanie pasu krok za krokom
Strata/odcudzenie dokladov
Čo by ste mali robiť, ak stratíte alebo vám alebo ukradnú pas
Narodenie dieťaťa
Zápis narodenia do osobitnej matriky
Overovanie dokladov
Overovanie podpisu, listín, apostil
Občiansky preukaz
Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
Správne poplatky
Prehľad poplatkov za  konzulárne služby
Pobyt cudzinca
Doklady potrebné k vybaveniu pobytu
Výpis z registra
Požiadajte o výpis z registra trestov

Rezervácia termínu

Všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení, sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu.
Nasledujúci sviatok je
7. apríl
Veľkonočný piatok
Veľvyslanectvo je zatvorené

Aktuálne

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode nezabudol na najmenších a pripravil príjemné prekvapenie pre deti 4. Všeobecno-vzdelávacej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Užhorode.

Elmira Pylyp si 5. devembra 2022 prevzala z rúk generálneho konzula Slovenskej republiky v Užhorode Pavla Pánisa ďakovný list svätého GORAZDa, ktorý jej udelil za mimoriadne výsledky v oblasti vyučovania slovenského jazyka a literatúry minister školstva Slovenskej republiky.

Stupeň odporúčania: 4. stupeň - odporúčanie občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu.


Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia

Plánujete cestu do zahraničia? Využite našu službu, prostredníctvom ktorej môžete dostávať aktuálne informácie o zvolenej krajine. V prípade vzniku krízovej situácie registrácia umožní lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom v zahraničí.


Ponúkame program krátkodobých študentských stáží ako možnosť pre študentov oboznámiť sa s činnosťou ministerstva a zastupiteľských úradov v zahraničí.

Vyhlásenia a stanoviská, kontakty a užitočné odkazy. Odpovede na najčastejšie klamlivé tvrdenia o súčasnej situácii na Ukrajine. 

Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré ministerstvo organizuje v zahraničí.