Contact us - kisinov-en

  1. Domov
  2. Contact us

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove

Str. A. Sciusev 101, MD-2012 Kišiňov
Telefón
+373 22200252
Fax
+373 22200254
Núdzová linka
+37361072333

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove


Back To Top