Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Obchod a investície

Dánsko - Informácie pre podnikanie

Kontakt:

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dánskom kráľovstve


Vesterled 26-28, 2100 Kodaň, Dánsko
Tel: 0045 39 20 99 11-2
Fax: 0045 39 20 9913
E-mail: emb.copenhagen@mzv.sk
Poslaním veľvyslanectva v oblasti obchodno-ekonomických záležitostí je vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj hospodárskych vzťahov medzi SR a Dánskom, najmä pre zlepšenie exportnej schopnosti SR v Dánsku, pre prílev priamych dánskych investícií do SR, pre rozšírenie spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií a pre rozvoj aktívneho cestovného ruchu. Tieto činnosti zahŕňajú oblasti, ktoré majú priamu väzbu na Programové vyhlásenie vlády SR v prospech vzájomného rozvoja obchodnej spolupráce.

Ekonomické informácie pre podnikanie

V zmysle katalógu základných služieb veľvyslanectvo ponúka v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť nasledujúce činnosti:
 • základné poradenstvo o obchodno-ekonomickom a podnikateľskom prostredí v Dánsku
 • poskytovanie základných kontaktných údajov a doplňujúcich informácií o zahraničných podnikateľských subjektoch podľa vyžiadania, pomoc pri nadväzovaní prvého obchodného kontaktu a pri vstupe a pôsobení na dánskom trhu
 • vybavovanie komerčných dopytov a ponúk slovenských exportérov
 • vyhľadávanie obchodných a investičných príležitostí pre slovenských exportérov
 • vyhľadávanie potenciálnych investorov a pravidelný dialóg ZU s rozhodujúcimi investičnými partnermi
 • informácie o slovenských podnikateľských subjektoch pre dánske firmy, o ich ponuke spolupráce, resp. produkcie, o možnostiach investičných a ďalších príležitostí v SR
 • výber vhodných veľtrhov a výstav v Dánsku pre účasť slovenských firiem, poradenská a organizačná podpora pri účasti na nich
 • organizovanie podnikateľských misií v spolupráci s SOPK, SARIO a relevantnými ministerstvami
 • organizovanie odborných seminárov pre exportérov v spolupráci s SOPK, SARIO, s profesnými a záujmovými organizáciami a zväzmi
 • podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, energetickej, potravinovej bezpečnosti, v oblasti klimatických zmien, vodných zdrojov a surovinových zdrojov
 • podpora zapájania slovenských podnikateľských subjektov do regionálnej spolupráce
 • podpora prezentácie slovenského cestovného ruchu v Dánsku
 • poskytovanie informácií pri zapájaní sa podnikateľov do verejného obstarávania v medzinárodných ekonomických organizáciách a národného verejného obstarávania v Dánsku atď.


Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 12.9.2006
 • 02.07.2019
  | Aktivity ministra | Ekonomické správy
  Ekonomická diplomacia, rozvojová pomoc a spolupráca s podnikateľským sektorom doma i v zahraničí. To sú tri dominujúce témy druhého dňa porady vedúcich zastupiteľských úradov SR, ktorá pokračovala dnes (2. júla 2019) na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. „Ekonomická diplomacia, rozvojová pomoc a vôbec súčinnosť s podnikateľským sektorom patria medzi hlavné úlohy vedúcich zastupiteľských úradov,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák počas privítania podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR Richarda Rašiho a ministra hospodárstva SR Petra Žigu.
 • 24.11.2015
  | Ekonomické správy | Dánsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani informuje podnikateľskú verejnosť, že dánska vláda zastúpená Ministerstvom dopravy, hlavné mesto Kodaň a 11 miestnych samospráv regiónu odsúhlasili 20.6.2013 výstavbu ľahkého metra Ring 3. Vo februári 2014 bola založená spoločnosť Hovedstadens Letbane (HL), ktorej predmetom činnosti je vytvorenie dizajnu, výstavba, prevádzka a údržba línie metra Ring 3
 • ikonka suboru
  18.09.2015
  | Ekonomické správy | Ministerstvo pre podnikateľov | Dánsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kodani informujú podnikateľskú verejnosť o možnosti zapojiť sa do výstavby podmorského tunela spájajúceho Dánsko a Nemecko.
 • ikonka suboru
  06.08.2015
  | Ekonomické správy | Dánsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kodani informujú podnikateľskú verejnosť o zozname vybraných tendrov v Dánsku, do ktorých sa môžu slovenské podnikateľské subjekty zapojiť.
 • ikonka suboru
  12.11.2014
  | Ekonomické správy | Dánsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani informuje podnikateľskú a akademickú verejnosť o organizovaní podujatia s názvom „Budujeme inovačné a vedecké mosty medzi Dánskom a Slovenskom,“ ktorého cieľom je podpora a zintenzívnenie vzájomnej spolupráce v oblastiach inovácií, výskumu a udržateľného rozvoja. Podujatie sa uskutoční 04.12.2014 v Kodani...
 • ikonka suboru
  16.10.2014
  | Ekonomické správy | Dánsko
  Slovenské subjekty pôsobiace v oblasti „strart-upov“ sa môžu zúčastniť na podujatí „Creative Business Cup (CBC)“ v Kodani, ktoré sa uskutoční 17.-19.11.2014 v Kodani.
 • ikonka suboru
  03.06.2014
  | Ekonomické správy
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) v súčinnosti so Zastupiteľským úradom (ZÚ) SR v Kodani, ZÚ Štokholm, ZÚ Oslo a ZÚ Helsinki a v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR, Slovenskou alianciou pre internetovú ekonomiku (SAPIE), BIC Bratislava s podporou platformy Inovačné fórum Slovensko a siete Enterprise Europe Network (EEN) organizuje dňa 5. júna 2014 Inovačné fórum - diskusné a brainstormingové stretnutie zamerané na problematiku
 • ikonka suboru
  20.05.2014
  | Ekonomické správy
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizovalo seminár pre slovenských podnikateľov o verejnom obstarávaní v systéme Organizácie spojených národov, ktorý sa konal v Kongresovej sále MZVaEZ SR v dňoch 6.-7.5.2014.
 • 07.05.2014
  | Ekonomické správy | Dánsko
  Na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kodani sa 7. mája 2014 uskutočnilo investično-prezentačné podujatie spojené s recepciou a ochutnávkou slovenských špecialít s cieľom predstaviť Slovensko ako špičkovú investičnú a turistickú destináciu. Podujatie pri príležitosti 10. ročného úspešného príbehu Slovenska v EÚ pripravilo veľvyslanectvo SR v spolupráci s Konfederáciou dánskeho priemyslu, Nordicko-slovenskou obchodnou komorou.
 • 24.04.2014
  | Ekonomické správy | Dánsko
  V Kodani sa 7.5.2014 uskutoční ďalšia prezentácia Slovenska v rámci projektu „Invest & Visit Slovakia“, ktorý tretí rok realizuje veľvyslanectvo SR v Dánsku s cieľom rozšíriť slovensko-dánske ekonomické kontakty a predstaviť Slovensko ako top investičnú a turistickú destináciu.