1. Domov
 2. Služby
 3. Pomoc v núdzi v zahraničí
 4. Strata dokladov

Strata dokladov

Aktualizované 11.07.2022
Publikované 11.07.2022

Náhradný cestovný doklad 

K podaniu žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu je potrebné: 

 • vyplniť elektronickú žiadosť  náhradného cestovného dokladu (s dodržaním slovenskej diakritiky) a  rezervovať si čas návštevy konzulárneho oddelenia:Elektronická žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a rezervácia termínu 

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani osobne, 
  - v prípade žiadosti o náhradný cestovný doklad pre dieťa aj s neplnoletým dieťaťom, 

 • predložiť doklad, ktorým sa preukáže totožnosť, pravdivosť a úplnosť údajov (napr. vodičský preukaz, rodný list), 
  - v prípade žiadosti o náhradný cestovný doklad pre dieťa predložiť rodný list dieťaťa (dánsky/slovenský ak je vystavený, môže byť aj kópia), alebo neplatný cestovný pas dieťaťa, 

 • v prípade straty/krádeže dokladov predložiť správu od dánskej polície, 

 • zdokumentovať dátum cesty na Slovensko (dátum odchodu z Dánska a príchodu do SR), 

 • zdokumentovať smer cesty na Slovensko (smerovanie cesty cez jednotlivé štáty a miesto príchodu do SR). 

Správny poplatok - platí sa v hotovosti, v DKK (podľa platného kurzu v čase podania žiadosti): 

 • pre všetky osoby 75,-DKK (10 eur podľa aktuálneho kurzu) 

Vyhotovenie  je na počkanie. 

Upozornenie
Náhradný cestovný doklad je cestovný doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty; vydáva sa najviac na dobu šiestich mesiacov. Zastupiteľský úrad vydáva náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.
Pätička pre Zښ
Feedback