Kontakt - kyjev

  1. Domov
  2. Kontakt

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve

Jaroslavov Val č. 34, 019 01 Kyjev
Telefón
+380 442720310
+380442797744 ( Konzulárne oddelenie )
+380442797766, +380442797788 ( Konzulárne oddelenie )
Fax
+380 442723271
Email konzulárneho oddelenia
Núdzová linka
+38 067 466 56 18

Na núdzovej linke neposkytujeme konzulárne informácie. Je určená len na nahlásenie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych prípadov ohrozujúcich život, zdravie či majetok slovenských občanov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve

Upozornenie

Rezervácia termínu

Prosíme žiadateľov, ktorí potrebujú osvedčiť podpis alebo kópiu listiny, aby žiadosť zaslali na e-mail: cons.kiev@mzv.sk alebo sa obrátili telefonicky na čísle: +380442797744.

Pripomíname, že konzul prijíma žiadateľov po dohode na adrese Veľvyslanectva Slovenskej republiky na Ukrajine: Kyjev, ul. Jaroslavov Val, 34.

Na podanie žiadosti je potrebné sa vopred objednať telefonicky na konkrétny termín a uviesť meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo osoby, ktorá bude osvedčovať podpis/kópiu dokumentu, ako aj koľko podpisov/kópií je potrebné osvedčiť.

 

Na osvedčenie podpisu / kópie dokumentu je potrebné:

Na overenie podpisu:

  • osobná prítomnosť žiadateľa,
  • vytlačený dokument v slovenskom jazyku bez podpisu (!),
  • cestovný pas (originál!) osoby, ktorá overuje svoj podpis,
  • 10 eur / 1 podpis na zaplatenie konzulárneho poplatku (v hotovosti v mene euro).

 

Na overenie kópie dokumentu:

  • osobná prítomnosť žiadateľa,
  • originál a kópia dokumentu,
  • 10 eur / 1 kópia na zaplatenie konzulárneho poplatku (v hotovosti v mene euro).

Back To Top