1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Poslaním Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve je zastupovať záujmy Slovenskej republiky na Ukrajine. Cieľom slovenskej diplomatickej misie je najmä prispievať k zlepšovaniu a prehlbovaniu dvojstranných politických vzťahov. Ekonomická diplomacia a zintenzívňovanie kontaktov a spolupráce s Ukrajinou na hospodárskej úrovni patria rovnako medzi základné úlohy úradu. Veľmi dôležitými úlohami sú tiež prezentácia kultúry Slovenska, rozvoj spolupráce v oblasti školstva a vedy a podpora medziľudských kontaktov medzi občanmi Slovenska a Ukrajiny.

Aktuálnou výzvou pre pôsobenie nášho zastupiteľského úradu je otvorená agresia Ruskej federácie proti Ukrajine. Veľvyslanectvo je preto nápomocné napr. pri poskytovaní humanitárnej pomoci alebo iných foriem asistencie vojnou postihnutému obyvateľstvu Ukrajiny. 

Veľvyslanectvo SR v Kyjeve vzhľadom na okolnosti funguje s určitými obmedzeniami vyplývajúcimi z aktuálnej situácie. V plnom rozsahu poskytuje konzulárnu asistenciu a konzulárnu pomoc občanom SR, ktorí sa nachádzajú na území Ukrajiny. Poskytuje konzulárne služby a konzultácie pre  občanov Ukrajiny a tretích krajín. Zastupiteľský úrad upozorňuje občanov, aby sa pred cestou oboznámili s platným cestovným odporúčaním.