Podpora podnikania v zahraničí

Prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov poskytujeme
informácie nevyhnutné k presadzovaniu vašich podnikateľských ambícií
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania
kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.


Dokumenty

Ukrajina - ekonomické informácie o teritóriu 2022
PDF 1.7MB , 18.7.2022, 26 stiahnutí
Stiahnuť

Aktuality

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Marek Šafin uskutočnil 20. októbra 2021 pracovnú návštevu Záporožskej oblasti a zúčastnil sa na slávnostnom spustení výstavby Južnej vetracej šachty Záporožského železorudného kombinátu. Uvedený závod, zameraný na ťažbu železnej rudy, spúšťa rozsiahly projekt na zvýšenie jej produkcie.

Hlavnou témou fóra boli „Opatrenia v členských štátoch Európskej únie na pomoc malým a stredným podnikom pri zvládaní následkov pandémie COVID19“.

​V súvislosti so zapojením sa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do Digitálnej koalície Slovenska uskutočňuje generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Dušan Matulay v termíne 14. - 15. júna 2018 pracovnú návštevu Odesy, spojenú s misiou podnikateľskej a akademickej sféry.

ZÚ Kyjev informuje, že dňa 13.6.2018 sa v Kyjeve uskutočnilo rokovanie prezidenta U.S. Steel Košice Scotta Douglasa Buckiso a Výkonného riaditeľa Ukrzaliznici (Železnice Ukrajiny) Yevgenija Kravcova. Rokovanie sa uskutočnilo za aktívnej účasti ZÚ Kyjev a na rokovaniach bol prítomný aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR na Ukrajine Juraj Siváček.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Zastupiteľský úrad SR v Kyjeve informujú podnikateľskú verejnosť, že v dňoch 10. - 11. 10. 2018 sa bude v Kyjeve konať online veľtrh potravinárskeho priemyslu (medzinárodny portál "ExpoUniverse"), ktorý bude zameraný na rozvoj bilaterálnych vzťahov v ekonomike a nadviazanie spolupráci medzi odborníkmi vo výrobe potravín, nápojov, balenia, dodávateľmi surovín a technológií.

V Kyjeve sa dňa 15. februára 2018 konalo slávnostné ukončenie Twinningového projektu –„Podpora národného regulačného orgánu pre energetiku a verejné služby (NEURC) v procese reformy trhu s elektrinou na Ukrajine.“

"Dobrý nápad" spustenia prvého pilotného Slovensko-ukrajinského magisterského študijného programu so zameraním na IT prezentoval generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce MZVaEZ SR Dušan Matulay na Charkovskej národnej ekonomickej univerzite Simona Kuzneca.

Za účasti veľvyslanca SR v Kyjev Juraja Siváčeka 21. júna 2017 sa v Kyjeve uskutočnil podpis Memoranda o porozumení o zámere zvýšiť prenosovú kapacitu medzi energetickými sieťami Slovenskej republiky a Ukrajiny.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje 3. novembra 2016 v Bratislave v rámci projektu SARIO Business Link už 10. ročník podujatia Slovenská kooperačná burza 2016 (SKB) pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Ďalšie informácie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o konaní VIII. ročníka medzinárodnej špecializovanej výstavy „Energetická efektívnosť. Obnoviteľné zdroje energie 2015 , ktorá sa uskutoční v dňoch 10.-13. novembra 2015 v Kyjeve, Ukrajina.