Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Miestne špecifiká

Bezpečnostné opatrenia na letiskách vo Veľkej Británii

V súvislosti so zvýšenými bezpečnostnými opatreniami na letiskách vo Veľkej Británii -zavedenia scanovacích zariadení a v záujme ochrany súkromia cestujúcich MZVaEZ SR si dovoľuje upozorniť na fungovanie scanovacích zariadení:
1. pasažier, ktorý prejde scanovacím zariadením na letisku nebude viditeľný pracovníkovi, ktorý scanovanie zabezpečuje
2. prístup ku scanovacím zariadeniam a fotografiám má iba poverený a na to zaškolený letiskový personál. Fotografie sa budú prehliadať v miestnostiach na to určených, do ktorých je vstup verejnosti zakázaný
3. fotografie budú ihneď po analýze nenávratne vymazané
4. scanovanie pasažierov bude uskutočňované vždy osobou rovnakého pohlavia
5. fotografie nebudú zobrazovať rysy človeka, ktoré by slúžili k neskoršej identifikácii pasažierov, budú využívané iba na odhaľovanie zakázaných predmetov.
Predpis, ktorý ustanovuje pravidlá používania scanovacích zariadení na britských letiskách a správa Agentúry na ochranu verejného zdravia (Health Protection Agency) o bezpečnosti sú zverejnené od 1. februára 2010 na web stránke Ministerstva dopravy Spojeného kráľovstva (http://www.dft.gov.uk/).

Problematika zbraní - britský právny rámec

Právo Spojeného kráľovstva je v danej oblasti odlišné od slovenského právneho systému. Podľa Violent Crime Reduction Act 2006 môže britská polícia prehliadať kohokoľvek na území Spojeného Kráľovstva, ak túto osobu podozrieva z porušenia ustanovení daného právneho predpisu. Ktoré predmety sú zbrane?
Podľa zákonov Prevention of Crime Act 1953 (Offensive Weapons) a Criminal Justice Act 1988 a súdneho rozhodnutia v prípade R v Simpson (78 Cr.App.R.115), ktoré sú nosné dokumenty pre definíciu „zbrane“, britský právny systém rozoznáva tri kategórie:
1) Zbrane sú predmety, ktoré boli špecificky vyrobené pre tento účel (spôsobiť zranenie alebo smrť osobe voči ktorej sú použité):

  • Všetky strelné zbrane (revolvery, pištole, pušky, brokovnice, plynové pištole)
  • Kasery, kontajnery so slzotvorným plynom a dráždiacimi látkami
  • Boxery
  • Ochromujúce alebo omračujúce zariadenia (paralyzéry, elektrické obušky, teleskopické kovové obušky)
  • Nože s pevnou čepeľou a vyskakovacie nože (vrátane ceremoniálnych, obradných, zberateľských, slávnostných, opaskových nožov) s dĺžkou čepele viac ako 3 palce (7,62 cm), vyrobené z kovu alebo iných materiálov dostatočne pevných na použitie ako potencionálnej zbrane
  • Šable, meče a kordy ukryté v palici
  • Zbrane nie sú: nôž na maslo, skrutkovač, uzamykateľný nôž, predmety, ktoré buď nemožno použiť vôbec ako zbraň, alebo sa nedajú použiť okamžite (toto neplatí pre nenabité strelné zbrane)

2) Zbrane sú ďalej predmety, ktoré neboli pôvodné vyrobené ako zbrane, ale boli na zbrane prispôsobené/prerobené (metla alebo palica so zaostreným hrotom)

3) Zbrane sú aj predmety, ktoré neboli pôvodne ako zbrane vyrobené, ale dajú sa na tento účel využiť a osoba ktorá ich prenáša má úmysel ich ako zbraň použiť (baseballová pálka položená na vedľajšom sedadle pri vodičovi je považovaná za zbraň, naopak, baseballová pálka uložená vo vaku v kufri auta spoločne s baseballovými loptičkami a športovou výstrojou polícia za zbraň nepovažuje.

Za akých okolností je možné prenášať predmet, ktorý by bolo možné klasifikovať ako zbraň? Za všetkých okolností musí byť zrejmé a nespochybniteľné, že predmet nemôže byť okamžite použitý ako zbraň. Tiež osoba musí preukázať dôvod na držanie takéhoto predmetu (potencionálnej zbrane):

1) z dôvodu práce (predmet je nevyhnutný pre vykonávanie práce, napr. nožík na krájanie mäsa v ruke kuchára je povolený, no nie je povolený v kabíne vodiča kamiónu)

2) z dôvodu náboženských potrieb (napr. zahrotená palica šamana nie je potrebná pre vodiča kamiónu)

3) tradičný folklórny odev (napr. člen folklórneho súboru s valaškou, ktorý sa chystá na predstavenie, nie vodič kamiónu ktorého dôvod cesty je preprava tovaru).

O tom, čo je a čo nie je možné dovážať do UK sa treba ešte pred cestou informovať na stránke veľvyslanectva UK v SR, príp. priamo na stránke ministerstva vnútra UK - Home Office