Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Konzulárna pomoc

 

Ak ste občanom Slovenskej republiky a potrebujete konzulárnu pomoc, informácie alebo termín pre vybavenie dokladov píšte e-mail na cons.london@mzv.sk.

 

V naliehavom prípade volajte na núdzovú linku +44 7866410783 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja len pre nahlasovanie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych, život ohrozujúcich prípadov občanov SR.)

 

Zároveň si dovolíme vyzvať všetkých občanov SR nachádzajúcich sa na území Spojeného kráľovstva, aby odložili všetky cesty, ktoré nie sú nevyhnutné a riadili sa pokynmi vlády Spojeného kráľovstva.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 15.4.2020 Dátum vytvorenia: 15.4.2020