Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Ingrid Brocková: The Support of Our Compatriots is in the Interest of this Government

I. Brocková: Podpora našich krajanov je záujmom tejto vlády

4.6.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala dnes (5. júna 2020) predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského. Spoločne diskutovali o otázkach ďalšieho budovania a rozvoja vzťahov Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Ingrid Brocková v tejto súvislosti uviedla: „Význam, ktorý pripisujeme Slovákom žijúcim v zahraničí a spolupráci so slovenskými komunitami a menšinami jasne potvrdzuje aj novoprijaté Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Naším zámerom je pokračovať v ich širokej podpore, a to vo všetkých oblastiach spoločenského života, kultúry, vzdelávania a mediálnej prezentácie tak, aby cítili našu prítomnosť“.
 

Vo vzťahu k prebiehajúcim a registrovaným zmenám v slovenských komunitách, spojených aj so vznikom nových diaspór, štátna tajomníčka konštatovala: „Slovenská republika má záujem zmodernizovať Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí. Do prípravy novej koncepcie plánujeme aktívne zapojiť aj samotných zahraničných Slovákov. Máme úsilie zintenzívniť našu spoluprácu a využiť všetky možnosti zapájania Slovákov žijúcich v zahraničí do presadzovania cieľov zahraničnej politiky Slovenskej republiky“.
 

Vladimír Skalský na rokovaní informoval štátnu tajomníčku o pôsobení, aktivitách a plánoch ďalšej činnosti Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Ako zástupca Slovákov žijúcich v Českej republike sa venoval aj situácii slovenskej menšiny v našej susednej krajine.