Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Informácia pre slovenské prepravné spoločnosti a vodičov nákladných vozidiel vstupujúcich do Spojeného kráľovstva

Informácia pre slovenské prepravné spoločnosti a vodičov nákladných vozidiel vstupujúcich do Spojeného kráľovstva

5.8.2015 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Spojené kráľovstvo

V súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou týkajúcou sa migrantov snažiacich sa o nezákonný vstup do Spojeného kráľovstva v nákladných vozidlách prepravných spoločností, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne upozorňuje, že vodiči nákladných automobilov sú povinní chrániť vozidlá vchádzajúce na územie Spojeného kráľovstva pred čiernymi pasažiermi. Na oficiálnej britskej webovej stránke https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration nájdete informácie na ochranu vozidiel, postup pri zistení prítomnosti neželaných pasažierov vo vozidle, postup pri uložení pokuty, program akreditácie prepravných spoločností ako aj užitočné kontakty.

Prepravné spoločnosti sú povinné dodržiavať platnú britskú legislatívu (Zákon o imigrácii a azyle z roku 1999, oddiely 32, 33 a 34 zmenené a doplnené zákonom o štátnej príslušnosti, imigrácii a azyle z roku 2002), ako aj Kódex správnej praxe britského Ministerstva vnútra, týkajúci sa prevencie dopravy čiernych pasažierov do Spojeného kráľovstva. Kódex upravuje opatrenia a postupy týkajúce sa vozidiel, ktoré dopravní prepravcovia musia prijať a dodržiavať.

Kódex v slovenskom jazyku

Do programu akreditácie ako preventívneho opatrenia, ktoré má uľahčiť prepravným spoločnostiam zaviesť vhodné opatrenia a postupy na ochranu svojich vozidiel proti vniknutiu nepovolaných osôb, je prístup umožnený len prepravným spoločnostiam. Vodiči individuálne do programu vstúpiť nemôžu.

10-krokový efektívny systém pre vodičov na zabránenie prepravy čiernych pasažierov

Kontakty v prípade potreby ďalších informácií k uloženým pokutám a programu akreditácie:

Home Office

Clandestine Entrant Civil Penalty Team

Border Force South / South East & Europe

Amadeus Building, The Quadrant, Mondial Way

Harlington

Middlesex

UB3 5AR

Tel: 0044 (0)20 3014 8180

Fax: 0044 (0)20 3014 8006

Email: civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk

Web: https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration