Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Inter-Ministry Coordination Group Continues Preparations for Brexit

Na Medzirezortnej koordinačnej skupine pokračovali prípravy na brexit

26.9.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | BREXIT | Spojené kráľovstvo

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička dnes (26. septembra) predsedal zasadnutiu Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit na úrovni štátnych tajomníkov (MKS). Prítomní zástupcovia jednotlivých rezortov, sociálni partneri, predstavitelia odborných a profesijných organizácií mali príležitosť diskutovať o turbulentnej vnútropolitickej situácii v Spojenom kráľovstve, pokračujúcich rokovaniach v EÚ ako i o prípravách na brexit bez dohody na vnútroštátnej úrovni.  
 

Slovenská republika prijala všetky nevyhnutné legislatívne opatrenia, aby sa čo najlepšie pripravila na možný brexit bez dohody a minimalizovala tak negatívne dopady na občanov, ktorí využili slobodu voľného pohybu v EÚ. Na základe princípu reciprocity so Spojeným kráľovstvom budú mať naši občania žijúci v Spojenom kráľovstve zabezpečené svoje právo, najmä právo na pobyt, prístup k zdravotnej starostlivosti a k sociálnemu zabezpečeniu. 
 

 

„Vývoj na politickej scéne Spojeného kráľovstva je hektický a samozrejme dominuje mu brexit. Všetko je ešte stále v rukách britskej vlády a parlamentu, či sa stanovený dátum brexitu potvrdí, odliali alebo úplne zruší. Za najlepší spôsob považujeme riadený odchod s dohodou. V každom prípade, chceme zostať blízkymi partnermi a spojencami i naďalej,“ uviedol štátny tajomník F. Ružička na tlačovom brífingu po zasadnutí MKS.      
 

Na zasadnutí MKS si zástupcovia príslušných rezortov a organizácii vymenili informácie o napredovaní v realizácii jednotlivých opatrení, ktoré im vyplývajú z uznesenia vlády k brexitu bez dohody. Obavy a neistota o výsledku brexitu pretrvávajú, preto sú na mieste intenzívne prípravy na každú alternatívu, a to nielen na úrovni štátu, ale najmä u podnikateľských subjektov, ktorí sa musia pripraviť na nový spôsob obchodnej výmeny, ktorá už nebude realizovaná voľne, teda bez akýchkoľvek bariér. Tie je potrebné očakávať z hľadiska administratívnych, logistických, regulačných, colných a daňových procedúr. „Pravidelné a aktuálne poskytovanie informácii o istých aspektoch brexitu je nevyhnutnosťou. Občania i podnikatelia musia mať prístup k správnym informáciám, ktoré zohľadnia ich konkrétne životné či obchodné situácie. Rezort diplomacie má na svojej webovej stránke všetky dostupné informácie k brexitu, ktoré priebežne aktualizuje,“ zdôraznil štátny tajomník F. Ružička.   
 

Európska komisia zároveň na uľahčenie príprav podnikateľov na tvrdý brexit uverejnila podrobný kontrolný zoznam, ktorý má pomôcť firmám obchodujúcim so Spojeným kráľovstvom urobiť finálne kroky, aby sa minimalizovalo narušenie obchodu a dodávateľsko-odberateľských reťazcov. Ide najmä o pripravenosť na colné konania, uvádzanie výrobkov na trh,  nepriame zdaňovanie, sanitárne a fytosanitárne kontroly apod. Kontrolný zoznam je k dispozícii na nasledujúcej stránke: 
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist
 

Informácie o colných formalitách v súvislosti s brexitom v prístavoch Francúzska, Belgicka a Holandska sú k dispozícii na nasledujúcich stránkach: 
https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit
http://douane.gouv.fr/articles/c957-entreprises-preparez-vous-au-brexit

https://www.getreadyforbrexit.eu/en 
 

Informácie pre používateľov prístavov Spojeného kráľovstva a Eurotunelu sú k dispozícii na nasledujúcej stránke:
https://www.gov.uk/government/publications/communications-pack-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-the-event-of-a-no-deal-eu-exit/information-for-users-of-roll-on-roll-off-ports-and-eurotunnel-in-a-no-deal-scenario
 

Zároveň si dovoľujeme dať do pozornosti podnikateľskej verejnosti podujatie organizované Slovenskou agentúrou  pre rozvoj investícií a obchodu SARIO 10. októbra 2019 pod názvom BREXIT & Colné postupy, bližšie informácie sú na nasledujúcom odkaze: https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/exportna-akademia-brexit-colne-postupy
 

Ďalšie rokovanie MKS sa predpokladá po zasadnutí Európskej rady (17. - 18. októbra 2019).