Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Opatrenie proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 na konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí

Opatrenie proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 na konzulárnych úsekoch zastupiteľských úradov SR v zahraničí

12.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Za účelom zamedzenia ohrozenia verejného zdravia zastupiteľský úrad dôrazne žiada klientov zdržať sa návštevy konzulárneho úseku v prípade, ak v predošlých 14-tich dňoch pricestovali z rizikových krajín alebo nimi prechádzali, ako aj v prípade zhoršeného zdravotného stavu, ktorý by mohol ohroziť ostatných klientov alebo personál zastupiteľského úradu.

 
V súlade s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a odporúčaním MZVEZ SR na predchádzanie šíreniu vírusového ochorenia COVID-19  zastupiteľský úrad odporúča všetkým klientom, aby počas stránkových hodín vstupovali do čakárne konzulárneho úseku jednotlivo a nezdržiavali sa v nej hromadne. 
 

Uvedené usmernenie prijíma zastupiteľský úrad v snahe chrániť klientov, ako aj personál veľvyslanectva a zároveň znížiť riziko šírenia ochorenia COVID-19, ako aj iných nákazlivých respiračných chorôb medzi klientmi, keďže v priestoroch konzulárnej čakárne  nie je možné zabezpečiť iným spôsobom dodržiavanie odporúčanej vzdialenosti najmenej jeden meter medzi klientmi.
 

Prosíme verejnosť v maximálnej možnej miere využívať konzulárne informácie uverejňované na našej webovej stránke.