Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Times Literary Supplement about Slovak poet

Prestížny britský týždenník o P. O. Hviezdoslavovi

28.6.2019

V najnovšom vydaní britského literárneho týždenníka „Times Literary Supplement“ vyšiel článok venovaný velikánovi slovenskej literatúry P.O. Hviezdoslavovi a prekladu jeho Krvavých sonetov, ktoré do angličtiny preložil Ír John Minahane. V Británii pôsobiaca autorka Zuzana Slobodová v článku „Beda víťazom“, cituje Johna Minahane, ktorý v predslove svojho prekladu uvádza, že Pavol Országh Hviezdoslav bol jedným z najdôležitejších básnikov v období Prvej svetovej vojny. Metafory vyjadrujúce jeho zásadný nesúhlas s vojnou treba mať dodnes hlboko uložené v ľudskej pamäti. Hviezdoslav vystríhal Európanov pred zradou vlastných hodnôt a za hlavného motivátora vojny označil  chamtivosť. Autorka konštatuje, že hoci je na Slovensku Hviezdoslav jedným z najuznávanejších básnikov, vo svete o ňom takmer nepočuť. Vysvetľuje to aj skutočnosťou, že komplikovanosť a nuansy jazyka, ktorý používal, odrádzali prekladateľov od tlmočenia náročného textu pre svetové publikum. Tí, ktorí sa predsa len pokúsili zdolať neľahkú výzvu, sa dočkali len priemernej odozvy. Až keď sa odhodlal preložiť Sonety John Minahane, aj za pomoci zjednodušenia jazyka a melódie, podarilo sa mu dostať do prekladu reálne emócie a uchovať nesmiernu silu, ktoré existujú v pôvodnom texte. Autorka v závere zdôrazňuje, že kontext a osudné predikcie zahrnuté do druhej časti cennej básnickej zbierky nabrali na význame až po uplynutí času, ktorý potvrdil ich správnosť. Význam a zmysel Krvavých sonetov sa tým zvýraznil. Čas dal Hviezdoslavovi za pravdu keď predpovedal, že zmeny ku ktorým po vojne príde utláčaným Slovákom pomôžu. Skutočná sila diela sa však podľa Zuzany Slobodovej skrýva v 18. Sonete, kde Hviezdoslav varuje pred budúcou vojnou, ktorú vyvolá Nemecko, ponížené Versaillskou Dohodou: 
Alebo beda, beda — premoženým?
a menom pomsty beda — víťazom?
Skutočnosť, že renomovaný týždenník „Times Literary Supplement“ venoval pomerne rozsiahly priestor odbornému článku zameranému na jedného z najvýznamnejších slovenských autorov je vyústením aktivít Veľvyslanectva SR v Londýne, ktoré sa v spolupráci s Literárnym informačným centrom pričinili o vydanie anglického prekladu Krvavých Sonetov v roku 2018. K uznaniu diela v teritóriu prispela aj iniciatíva veľvyslanca Reháka, na základe ktorej sú Krvavé sonety katalogizované v druhej najväčšej knižnici sveta, The British Library. Široká čitateľská obec sa vďaka predmetnému článku dozvedela nielen o skvelom preklade Krvavých sonetov, ale zoznámila sa aj s velikánom našej literatúry, ktorého Zuzana Slobodová predstavila nielen ako básnika, ale aj ako neomylného politického vizionára.

 

„Times Literary Supplement (TLS)“ vychádza ako samostatný týždenník- literárna príloha britského celoštátneho denníka „The Times“ (vydavateľ: News UK, dcérska spoločnosť News Corp). Po prvýkrát vyšiel v roku 1902 ako príloha The Times, od roku 1914 vychádza samostatne. Do TLS prispievalo a prispieva veľa uznávaných autorov, v minulosti to boli napríklad T. S. Eliot, Henry James a Virginia Woolfová. V posledných desaťročiach zahŕňal eseje, recenzie a básne, okrem iných aj od Milana Kunderu. Súčasní literárni odborníci označujú TLS za nenahraditeľnú súčasť literárneho sveta. Držiteľ Nobelovej ceny Mario Vargas nedávno povedal: “Čítam TLS od kedy som sa naučil po anglicky... Je to najserióznejšia, autoritatívna, duchaplná a stimulujúca kultúrna publikácia."