Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
subor.jpg

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne

25, Kensington Palace Gardens, W8 4QY, Londýn, Spojené kráľovstvo
Mapka polohy
Tel.: +44 2073136470
Fax: +44 2073136481
Mobil: +44 7866410783 Núdzová linka po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja len pre nahlasovanie úmrtí, hospitalizácií, policajného zadržania a iných vážnych, život ohrozujúcich prípadov občanov SR.Neslúži na poskytovanie konzulárnych informácií a termínov
Email: emb.london@mzv.sk

Emailová adresa konzulárneho oddelenia: cons.london@mzv.sk

 
COVID-19 – Prispôsobenie poskytovania konzulárnych služieb

Konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Londýne pokračuje v prispôsobovaní svojej činnosti a poskytovaní služieb verejnosti. Modality fungovania úradu sa naďalej vyvíjajú a je v záujme čo najviac uspokojiť slovenskú komunitu žijúcu v Spojenom kráľovstve v súlade s platnými pravidlami stanovenými vládou Spojeného kráľovstva, vrátane dodržiavania sociálnych vzdialeností a ochrany verejného zdravia, pričom priorita posudzovania jednotlivých konzulárnych podaní sa bude týkať naliehavých a neodkladných situácií.


Modality prístupu k činnosti konzulárneho oddelenia

 • všetky podania, ktoré si vyžadujú osobnú prítomnosť na konzulárnom oddelení sa uskutočňujú výlučne pridelením termínu prostredníctvom e-mailovej adresy cons.london@mzv.sk;
 • žiadatelia musia byť vybavení ochranným rúškom pri vstupe do priestoru konzulárneho oddelenia a musia si priniesť so sebou vlastné pero;
 • je potrebné rešpektovať presný čas dohodnutého stretnutia;
 • výlučne žiadateľ, ktorého podanie sa týka je oprávnený vstúpiť do priestoru konzulárneho oddelenia. Ak ide o maloletého alebo osobu zdravotne postihnutú, môže byť sprevádzaná : otcom, matkou, pestúnom alebo sociálnym pracovníkom;
 • vstup nebude povolený osobám, ktoré prejavujú symptómy ochorenia (horúčka, kašeľ,...);

 

Upozornenie: vstup bude z bezpečnostných dôvodov zakázaný osobám s cestovnou batožinou.

 

Zmeny pri konzulárnych podaniach

 • Preventívne sanitárne opatrenia nás zaväzujú obmedziť počet žiadateľov, ktorí majú prístup na konzulárne oddelenie.
 • Priorita je určená naliehavým a urgentným prípadom.
 • Môžete byť požiadaný zdôvodniť naliehavú situáciu v záujme udelenia termínu.

 

Cestovné pasy

Žiadosti o vydanie nových cestovných pasov sa uskutočňujú výhradne vyžiadaním termínu prostredníctvom e-mailovej adresy cons.london@mzv.sk so stručným zdôvodnením naliehavosti tohto podania.

 

Matrika

Výlučne zápisy do Osobitnej matriky sú prijímané. Tieto úkony si vyžadujú dohodnutie stretnutia na e-mailovej adrese cons.london@mzv.sk.

 

Osvedčovacia agenda

Tieto úkony si vyžadujú dohodnutie stretnutia na e-mailovej adrese cons.london@mzv.sk.

 

Víza

Prijímanie žiadostí o víza je prerušené do odvolania.

 

Dôležité kontakty, úradné hodiny a oznamy konzulárneho oddelenia

 

OZNAM o PREDĹŹENÍ PLATNOSTI OBČIANSKYCH PREUKAZOV

Čl. XVII: Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o občianskych preukazoch“) § 19 a Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19

Stanovuje predĺženie platnosti občianskych preukazov, ktorým uplynula ich časová platnosť počas krízovej situácie, a to až do obdobia po jej odvolaní, postupne podľa toho, kedy im uplynie ich platnosť:
a) od nadobudnutia účinnosti zákona do 30. apríla 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie,
b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020 sa platnosť predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie sa platnosť predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.

Veľvyslanectvo SR v Londýne má možnosť vydať dvojjazyčné potvrdenie o predĺžení platnosti občianskeho preukazu so zaslaním e-mailom, bez poplatku a nutnosti osobnej návštevy.


 

Oznamy

AKTUALITY

 • 06.07.2020
  V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR OLP/5455/2020), pristúpila Slovenská republika k ďalším zmenám v hraničnom režime. Od 6. júla 2020 od 7:00 hod. platí uvoľnený hraničný režim pre osoby pri návrate z: Austrálie, Belgicka, Cypru, Česka, Číny, Dánska (vrátane samosprávneho územia Faerské ostrovy), Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandsko, Chorvátska, Írska, Islandu, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Pri návrate z vyššie uvedených štátov občania nemusia ísť ani do domácej izolácie a ani nemusia predložiť negatívny RT-PCR test na ochorenie COVID-19.
 • 05.07.2020
  Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 3. 7. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19....
 • 10.06.2020
  V nadväznosti na opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/4739/2020), Slovenská republika od 10. júna 2020 uvoľnila opatrenia na hraničných priechodoch pre osoby pri návrate z Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska.
 • 04.06.2020
  Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková prijala dnes (5. júna 2020) predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského. Spoločne diskutovali o otázkach ďalšieho budovania a rozvoja vzťahov Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
Viac