Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Výpis z registra trestov

REZERVÁCIA TERMÍNU JE NEVYHNUTNÁ

Žiadosť sa podáva osobne.

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. vyplnené tlačivo žiadosti, ktoré je k dispozícii na veľvyslanectve, ak žiadateľ nevyplnil elektronický formulár pri rezervácii termínu;

 

2. platný doklad totožnosti a fotokópiu dokladu totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas;

 

3. uhradiť správny poplatok.

 

Výpis z registra trestov bez požiadavky jeho legalizácie sa vydáva v zásade na počkanie (napr. ak je žiadosť podaná dopoludnia, popoludní si žiadateľ môže vyzdvihnúť hotový výpis; ak je podaná žiadosť popoludní, výpis bude vydaný na druhý deň alebo pri predložené predplatenej obálky zaslaný na adresu prijímateľa.). Ak má byť výpis z registra trestov použitý na právne úkony v Spojenom kráľovstve a požaduje sa jeho opatrenie apostilom, bude doručený približne o jeden mesiac. Ak si žiadateľ želá jeho zaslanie poštou na adresu v UK, prinesie predplatenú spiatočnú obálku do vlastných rúk (pre-paid special delivery envelope). Ak má byť výpis z registra trestov SR použitý na právne úkony v inej krajine ako SR a UK, o potrebe a postupe legalizácie bude žiadateľ poučený pri osobnom podaní žiadosti.

 

Viac informácií o registri trestov

Dátum poslednej aktualizácie: 21.2.2018 Dátum vytvorenia: 3.4.2011