1. Domov
  2. O nás
  3. Naše poslanie

Naše poslanie

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne zastupuje záujmy Slovenska vo Veľkej Británii, poskytuje niektoré služby našim občanom a vykonáva vízovú agendu voči občanom tretích krajín.

Poslanie veľvyslanectva ovplyvňujú britsko-slovenské vzťahy, založené na partnerstve dvoch spojencov Severoatlantickej aliancie, ako aj početná komunita slovenských občanov vo Veľkej Británii. Tí využívajú náš úrad ako sprostredkovateľa niektorých úkonov slovenských orgánov (napríklad matrika, notárske úrady alebo pasové oddelenie).

Významnou súčasťou úloh veľvyslanectva SR v Londýne je aj podpora a propagácia vzájomného obchodu a investičných príležitostí pre potenciálnych investorov na Slovensko.

Veľvyslanectvo sa zasadzuje aj za rozvoj a podporu slovenskej kultúry a umenia na území Spojeného kráľovstva, ako aj podporu turizmu na Slovensku.