1. Domov
  2. Podpora podnikania

Podpora podnikania v zahraničí

Prostredníctvom siete slovenských zastupiteľských úradov poskytujeme
informácie nevyhnutné k presadzovaniu vašich podnikateľských ambícií
v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania
kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.


Dokumenty

Spojené kráľovstvo - ekonomické informácie o teritóriu 2023
PDF 1.3 MB, 22.9.2023, 361 stiahnutí
Stiahnuť
Zakladanie firmy v Spojenom kráľovstve - Príručka pre slovenských podnikateľov
PDF 879.5 kB, 31.1.2023, 194 stiahnutí
Stiahnuť

Neprehliadnite

Medzi prevažnou väčšinou zdravých obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom sa žiaľ objavuje rastúci počet pokusov o ekonomické podvody. Podľa informácií britskej polície má ekonomická kriminalita vzostupnú tendenciu, pričom najväčšie množstvo podvodov sa uskutočňuje prostredníctvom internetu.
​​​​​​​
Obstarávanie vo verejnom sektore Spojeného kráľovstva zostáva aj napriek ukončeniu prechodného obdobia po brexite 1. 1. 2021 otvorené pre firmy z EÚ. Systém je do maximálnej miery digitalizovaný a automatizovaný....
Založenie spoločnosti v Spojenom kráľovstve je administratívne a finančne nenáročný proces, ktorého ťažisko spočíva vo vyplnení príslušných elektronických formulárov.


Aktuality

Poprední vinári zo Slovenska prezentovali 18. januára 2023 svoje vína v prestížnom vinárskom klube 67 Pall Mall.

V rámci zmien hraničného režimu po brexite dochádza pre slovenských vývozcov, dopravné a zásielkové spoločnosti k ďalšej významnej zmene. Spojené kráľovstvo od 1. januára 2022 obnovuje colné kontroly priamo na hraniciach, a teda cez prístavy bude možné prejsť iba s riadne precleným tovarom alebo po absolvovaní kontroly v zariadení na vnútrozemských hraniciach (IBF).

Prijatie zakladateľa slovenskej firmy Stanislava Chlepka v sídle popredného svetového výrobcu miniatúrnych počítačov Raspberry Pi Tradingv Cambridge

Slovensko víta dosiahnutie dohody o usporiadaní budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Od 1. januára 2021 sa tak obidve strany vyhnú komplikáciám zložitého obchodného režimu, núdzových scenárov a nástupu pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Štátny tajomník rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička dnes (26. septembra) predsedal zasadnutiu Medzirezortnej koordinačnej skupiny pre brexit na úrovni štátnych tajomníkov (MKS). Prítomní zástupcovia jednotlivých rezortov, sociálni partneri, predstavitelia odborných a profesijných organizácií mali príležitosť diskutovať o turbulentnej vnútropolitickej situácii v Spojenom kráľovstve, pokračujúcich rokovaniach v EÚ ako i o prípravách na brexit bez dohody na vnútroštátnej úrovni.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýne hostilo 10. apríla 2019 diskusný panel, v ktorom právni experti hovorili na tému fúzií a akvizícií v krajinách strednej a východnej Európy.

Opäť po roku sa v sídle PwC v Londýne konal už 3. ročník úspešného podujatia Central European Start-ups Day 2017 (5.10.2017), ktorú spoluorganizovali zastupiteľské úrady krajín V4 a AT . 25 vyselektovaných start-upov zo strednej Európy predstavilo svoje inovatívne projekty v 4-minutových prezentáciách asi pred stovkou investorov. Za SR vystúpili DayByMe, eDocu, Event Advisor, Mishiko a SmartHead.