1. Domov
  2. Služby
  3. Brexit
  4. Všeobecné informácie
  5. Vízová povinnosť a cestovné doklady

Vízová povinnosť a cestovné doklady 

Publikované 14.07.2022

Občania EÚ, EHP a občania Švajčiarska nebudú potrebovať na vstup do Spojeného kráľovstva víza na pobyt v Spojenom kráľovstve nepresahujúci 6 mesiacov (na účel turistiky, návštevy a podobne).

Na občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí plánujú zostať na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov a budú v Spojenom kráľovstve pracovať, študovať alebo žiť, sa bude vzťahovať vízová povinnosť. Budú môcť podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky britskej vlády, pričom budú musieť preukázať, že spĺňajú príslušné kritéria a dosiahnuť potrebný počet bodov na získanie víza, o ktoré sa uchádzajú.

Pre účely vstupu na územie Spojeného kráľovstva bude potrebné predložiť platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas. Platný občiansky preukaz bude ako doklad totožnosti možné použiť na vstup do Spojeného kráľovstva do 1. októbra 2021. Osoby, ktoré sú zaregistrované v pobytovej schéme pre občanov EÚ (EU Settled Scheme), osoby s pobytovým povolením cezhraničného pracovníka a ďalšie osoby, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, môžu naďalej používať svoj občiansky preukaz najmenej do 31. decembra 2025.

Uvedené podmienky môžu byť v budúcnosti menené, preto bude potrebné sledovať prípadné zmeny, úpravy a doplnenia.

Podmienky vstupu do Spojeného kráľovstva
 
Bodovo založený imigračný systém Spojeného kráľovstva

 

Dovoz tovaru osobnej spotreby do Spojeného kráľovstva

Bez povinnosti platenia dane alebo cla je možné priviezť do Spojeného kráľovstva tovar za podmienky, že ho osoba priváža za účelom osobnej spotreb alebo ako dar. Pri nedodržaní podmienok môže byť hraničnými orgánmi zhabaný.
Dovoz tovaru osobnej spotreby do Spojeného kráľovstva po 1. januári 2021 - informácie na webovej stránke britskej vlády
 

Dovoz a vývoz hotovosti

Hotovosť v hodnote 10.000 GBP a viac je potrebné na hraniciach deklarovať.


Kontrola hotovosti pri vstupe a výstupe zo Spojeného kráľovstva - informácie na webovej stránke britskej vlády