Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Odporúčania pre občanov SR v súvislosti so začatím procesu vystúpenia UK z EÚ

Odporúčania pre občanov SR v súvislosti so začatím procesu vystúpenia UK z EÚ

12.4.2017 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Spojené kráľovstvo

Veľvyslanectvo SR v Londýne informuje slovenských občanov, žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK), že v súvislosti so začatím procesu vystúpenia UK z EÚ sa nemusia obávať zmeny svojho právneho postavenia počas prechodného obdobia, ktoré sa začalo počítať od 29. marca 2017 a bude trvať do 28. marca 2019. Počas prechodného obdobia UK zostáva plnohodnotným členom EÚ so všetkými právami a povinnosťami. Následné usporiadanie vzťahov a právneho postavenia občanov EÚ v UK, ako aj občanov UK v krajinách EÚ, bude závisieť od vzájomných rokovaní medzi EÚ a UK a občania budú o nich včas informovaní ešte predtým, než vstúpia do platnosti.
 
Veľvyslanectvo SR v Londýne odporúča občanom sledovať oficiálnu webstránku vlády UK, kde boli zverejnené podrobné informácie pre občanov EÚ, žijúcich v UK podľa dĺžky ich pobytu (nad 5 rokov, do 5 rokov), ako aj pre tých, ktorí plánujú UK navštíviť alebo v ňom zostať žiť. Táto stránka bola zriadená špecificky v súvislosti so začatím procesu brexitu a bude priebežne aktualizovaná za účelom poskytnutia občanom EÚ najnovších informácií, týkajúcich sa ich statusu v UK. Občania môžu pri elektronickom (online) podaní žiadosti o registráciu svojho pobytu v UK alebo žiadosti o vydanie dokladu o trvalom pobyte v UK využiť službu, ktorú poskytujú niektoré miestne úrady v UK - tzv. European Passport Return Service. Nemusia sa tak na dobu do rozhodnutia o ich žiadosti vzdať svojho cestovného pasu alebo občianskeho preukazu. Bližšie informácie o podmienkach a postupe využitia služby

 
Veľvyslanectvo SR v Londýne dáva občanom do pozornosti pozíciu EÚ, zjednodušene sumarizujúcu ciele, ktoré si Európska komisia želá v rokovaniach s UK dosiahnuť a taktiež najčastejšie kladené otázky a odpovede v súvislosti s témou brexitu.

V prípade, že občania SR uvažujú o nadobudnutí občianstva UK, slovenský zákon o štátnom občianstve dvojité občianstvo pripúšťa za určitých okolností (t.j. napr. občianstvo SR aj UK). Bližšie informácie o strate a znovunadobudnutí štátneho občianstva SR sú uverejnené na webstránke veľvyslanectva:

 

http://www.mzv.sk/web/londyn/strata-statneho-obcianstva

http://www.mzv.sk/web/londyn/znovunadobudnutie-statneho-obcianstva

 

Aktualizované: 27/07/2017