Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Odporúčania pre občanov SR v súvislosti so začatím procesu vystúpenia UK z EÚ

Odporúčania pre občanov SR v súvislosti so začatím procesu vystúpenia UK z EÚ

12.4.2017 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Spojené kráľovstvo

Veľvyslanectvo SR v Londýne informuje slovenských občanov, žijúcich a pracujúcich v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (UK), že v súvislosti so začatím procesu vystúpenia UK z EÚ sa nemusia obávať zmeny svojho právneho postavenia počas prechodného obdobia, ktoré sa začalo počítať od 29. marca 2017 a bude trvať do 28. marca 2019. Počas prechodného obdobia UK zostáva plnohodnotným členom EÚ so všetkými právami a povinnosťami.
 
Následné usporiadanie vzťahov a právneho postavenia občanov EÚ v UK, ako aj občanov UK v krajinách EÚ, bude závisieť od vzájomných rokovaní medzi EÚ a UK a občania budú o nich včas informovaní ešte predtým, než vstúpia do platnosti.
 
V súvislosti s možným sprísnením imigračných pravidiel a prístupu na pracovný trh UK po jeho odchode z EÚ môže byť pre občanov SR výhodou schopnosť preukázať svoj súčasný a predošlý legálny pobyt v krajine. Jednou z možností ako si právne riešiť pobyt v UK je jeho registrácia. Informácie o možnosti registrácie pobytu občana EÚ/EHP a o možnosti získania dokladu o trvalom pobyte v UK je možné nájsť na webstránke https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/eu-eea-commonwealth. Veľvyslanectvo SR v Londýne v tejto súvislosti odporúča občanom SR, aby sa o podmienkach a postupe získania dokladu o trvalom pobyte v UK obracali priamo na jeho kompetentný úrad - UK Home Office.

Na samostatne zriadenej webstránke https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know boli zverejnené podrobné informácie pre občanov EÚ, žijúcich v UK podľa dĺžky ich pobytu (nad 5 rokov, do 5 rokov), ako aj pre tých, ktorí plánujú UK navštíviť alebo v ňom zostať žiť. Táto stránka bola zriadená špecificky v súvislosti so začatím procesu brexitu a bude priebežne aktualizovaná za účelom poskytnutia občanom EÚ najnovších informácií, týkajúcich sa ich statusu v UK.
 
V prípade, že občania SR uvažujú o nadobudnutí občianstva UK, slovenský zákon o štátnom občianstve dvojité občianstvo pripúšťa za určitých okolností (t.j. napr. občianstvo SR aj UK). Bližšie informácie o strate a znovunadobudnutí štátneho občianstva SR sú uverejnené na webstránke veľvyslanectva:

http://www.mzv.sk/web/londyn/strata-statneho-obcianstva

http://www.mzv.sk/web/londyn/znovunadobudnutie-statneho-obcianstva