Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Rezervovanie termínu návštevy veľvyslanectva

 

Rezervovanie termínu podania žiadosti pre nasledovné podania:

Jedna rezervácia znamená vyčlenenie jedného termínu pre jednu osobu na jeden konzulárny úkon. Každá osoba musí mať na každý požadovaný konzulárny úkon samostatný termín.

 

Platba pri podaní žiadosti na veľvyslanectve je možná len v hotovosti

 

Elektronické formuláre je potrebné vyplňovať zásadne s diakritikou (t.j. dĺžňami, mäkčeňmi ...). Úrady v SR nekorektne vyplnené žiadosti neprijmú.

 

Vyplnenie elektronického formulára

Upozornenie: Po výbere konkrétnej požadovanej služby vyplňte, prosím, aj elektronický formulár kliknutím na tlačidlo 

Skrátite tým čas vybavovania pri okienku.

Elektronická žiadosť o cestovný pas a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o náhradný cestovný doklad a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o občiansky preukaz a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o vodičský preukaz a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o výpis z registra trestov a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o zápis o narodení (žiadosť o vydanie rodného listu, ak sa dieťa narodilo v UK) a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o zápis o uzavretí sobáša a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o zápis o úmrtia a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o zmenu mena a priezviska a rezervácia termínu
 

Elektronická žiadosť o  vydanie  osvedčenia  o  štátnom  občianstve  SR a rezervácia termínu
 

Ak si želáte vybaviť niektoré z nižšie uvedených podaní, termín návštevy veľvyslanectva si prosím dohodnite e-mailom na cons.london@mzv.sk alebo telefonicky na čísle +44-207 313 6470:

  • Overenie podpisu
  • Overenie kópie
  • Žiadosť o duplikát matričného dokladu (rodný list, sobášny list, úmrtný list)
  • Odhlásenie z trvalého pobytu
  • Strata a znovu nadobudnutie slovenského občianstva po získaní občianstva UK 
  • Oznámenie o strate dokladov a ich blokácia
  • Iné, vyššie nezaradené podania

 

Dátum poslednej aktualizácie: 16.2.2018 Dátum vytvorenia: 31.5.2017