Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Naše poslanie

ZÚ Ľubľana zabezpečuje diplomatickú a konzulárnu činnosť v Slovinskej republike.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Slovinsku presadzuje záujmy Slovenskej republiky v Slovinsku. V oblasti diplomatickej činnosti zabezpečuje najmä:
  • rozvoj dvojstrannej spolupráce a súčinnosti v oblasti zahraničnej politiky, bezpečnosti, hospodárskych stykov, turizmu, kultúry, školstva, vedy, techniky, zdravotníctva a sociálnych vecí;
  • priame kontakty medzi občanmi, nevládnymi organizáciami a profesijnými zväzmi obidvoch krajín, podporuje slovenskú krajanskú komunitu, ako aj spoluprácu miest na Slovensku a v Slovinsku, poskytuje základné informácie o Slovensku a napomáha pri jeho prezentácii v Slovinsku;
  • poskytovanie podpory ďalšieho rastu obratu vzájomného obchodu na základe rozšírenia priameho dialógu podnikateľov, sprostredkovania obchodných a investičných kontaktov, realizácie spoločných projektov a poskytovaním proexportného servisu najmä podnikateľským subjektom SR;
  • prezentovanie Slovenskej republiky ako krajiny s atraktívnym investičným prostredím, ktoré stimuluje prílev priamych zahraničných investícií.

Pokiaľ ide o konzulárnu činnosť ZÚ Ľubľana zabezpečuje najmä:
  • pomoc pre slovenských občanov v núdzi,
  • výdavanie náhradných cestovných dokladov na cestu domov pre slovenských občanov,
  • notársku činnosť v rozsahu podľa príslušného zákona,
  • doručovanie matričných listín.

_________________________________________________________________________________________________________

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Slovinskej republike informuje, že s účinnosťou od 1. novembra 2011 prestáva zabezpečovať výkon vízovej a pobytovej agendy. Cudzinci pobývajúci na území Slovinskej republiky musia (v rámci prechodných opatrení už od 15. októbra 2011) svoje žiadosti o vízum a o povolenie na pobyt v Slovenskej republike predkladať na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúskej republike so sídlom vo Viedni. Kontakt a bližšie informácie o úradných hodinách slovenskej diplomatickej misie vo Viedni sú uvedené na webovej stránke www.mzv.sk/vieden.Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 12.9.2006