Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Príhovor veľvyslankyne

Vážení návštevníci, milí priatelia 


je pre mňa veľkým potešením, že Vás môžem privítať na internetovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ľubľane.


V Európe je len málo krajín, ktoré majú toľko spoločného ako je to v prípade Slovenska a Slovinska. Jedinečná podobnosť názvu krajín nie je to jediné čo vytvára atmosféru a predpoklady  pre bezproblémovú a sympatickú podobu našich vzájomných vzťahov. Sme členmi tých istých medzinárodných  integračných hospodársko-politických a bezpečnostných  zoskupení.  Zdieľame spoločné hodnoty a ako dve neveľké krajiny dotvárame jedinečnú  mozaiku pestrej mapy európskych  štátov a národov. Ako členské krajiny Európskej únie a eurozóny  máme zhodné, či veľmi  podobné názory a stanoviská. Slovinsko a Slovensko spájajú  obdobné historické skúsenosti, jazyková i kultúrna blízkosť, ktorá je násobená aj geografickou blízkosťou. Slovinsko považujeme za prirodzeného spojenca, s ktorým udržujeme priateľské a dobre rozvinuté vzťahy  bez otvorených otázok. Aj vďaka   intenzívnymi kontaktom Slovinska  a  V4 majú tieto vzťahy v sebe všetok  potenciál k vytváraniu  nadštandardného partnerstva.


Adekvátnu pozornosť venujeme vzájomnej hospodárskej a obchodnej spolupráci našich krajín, pričom s potešením uvádzam, že obchodná výmena medzi našimi krajinami od roku 2008 každoročne rastie a v roku 2015 prekročila hranicu 800 mil. €. Na posilnenie vzájomných väzieb slúži aj intenzívny politický dialóg a výmena skúseností počas pravidelných stretnutí najvyšších predstaviteľov.. Začiatkom roka 2015 navštívil predseda NR SR Slovinsko, na jar 2015 sa následne uskutočnila pracovná návšteva premiéra Slovenskej republiky. Na prelome augusta a septembra 2015 a v januári 2016 navštívil Slovinsko podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Okrem stretnutí na najvyššej úrovni sa pravidelne uskutočňujú konzultácie medzi ministerstvami zahraničných vecí na úrovni generálnych riaditeľov alebo štátnych tajomníkov.

Veľmi bohatá je aj vzájomná  kultúrna výmena – v Ľubľane pravidelne  hosťuje Slovenské národné divadlo a v Bratislave Ľubľanská dráma. Podporujeme a pomáhame rozširovať  partnerské kontakty medzi našimi mestami a obcami. Slovinsko  je krásna krajina a je len prirodzené, že je atraktívnym miestom pre slovenských turistov. Podobne Slovensko ponúka našim slovinským priateľom širokú škálu príťažlivých historických pamiatok, prírodných krás a odpočinkových destinácií. Sme pripravení napomáhať  ďalšiemu vzájomnému spoznávaniu sa občanov našich krajín a byť nápomocní pri riešení  všetkých otázok , ktoré sa môžu počas pobytu v Slovinsku vyskytnúť.

Dúfam, že naša webstránka Vám poslúži ako základný informačný zdroj a privítame akékoľvek námety a postrehy, ktoré nám budú nápomocné v našej práci a službách pre Vás. V prípade vašich otázok, Vám veľmi radi poskytneme odpovede na e-mailovej adrese: emb.ljubljana@mzv.sk a telefonicky alebo osobne v priestoroch veľvyslanectva.

Dátum poslednej aktualizácie: 21.6.2016 Dátum vytvorenia: 21.6.2016