Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Veľvyslankyňa

Eva Ponomarenková

vedúca zastupiteľského úradu

 

Vzdelanie

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

1992 - 1993        
Diplomatická akadémia, Viedeň      

1985            
rigorózna skúška - Právnická fakulta UK 

1979 - 1983
Právnická fakulta Univerzity Komenského 

1975 - 1979    
Gymnázium J. Hronca, Novohradská ul. - experimentálna matematika

 

Ďalšie dosiahnuté vzdelanie

2007            
semester Európskeho práva - Právnická fakulta UK

2007            
Kurz ruského jazyka pre pokročilých, UK

2007            
Manažment pre predstavených, Inšt. pre verejnú správu

2002-2003        
Kurz francúzskeho jazyka,  Francúzsky inštitút

2000            
Kurz anglického jazyka, UK

1995            
Európsky dohovor o ĽP, seminár Rady Európy        

1992    
Vyjednávanie v medzinárodných vzťahoch, American Arbitration Association, 

1990-1991        
managment, Faschawe College, London, Kanada

 

Pracovné skúsenosti

2013 - 2016    

riaditeľka odboru pre susedné štáty

2009 - 2013
veľvyslankyňa v Austrálii, Novom Zélande a ostrovoch Pacifiku

2008 - 2009    
riaditeľka odboru pre Juhovýchodnú Európu

2006 - 2008    
zástupkyňa riaditeľa odboru pre Balkán a SNŠ

2003 - 2006    
zástupkyňa veľvyslanca,  ZÚ Belehrad

1999 - 2003    
referát pre Radu Európy, OBOD, OĽPR

1998 - 1999    
referát USA a Austrálie, konzulárny odbor

1995 - 1998    
zástupkyňa veľvyslanca, SM RE Štrasburg

1994 - 1995    
riaditeľka odboru pre záležitosti krajanov

1993 - 1994    
riaditeľka odboru pre ĽP a národnostné menšiny

1993        
tajomníčka GR Sekcie medzinárodnoprávnej a konzulárnej

1992 - 1993    
Diplomatická akadémia, Viedeň

1992        
riaditeľka odboru vnútornej správy, MMV SR

1991 - 1992    
oddelenie výberu a prípravy pracovníkov, MMV SR

 

Práca v medzinárodných a odborných komisiách

1994 - 1995    
spolupredseda za SR Slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny,  kultúru a školstvo  

2004 - 2005    
člen pracovnej skupiny HoMs v Belehrade pre prípravu správy o stave NM v Srbsku/Vojvodine pre EÚ

2006 - 2007      
člen pracovnej skupiny MZV SR pre prípravu zákona o zahraničnej službe 

2006 - 2007    
člen pracovnej skupiny MZV SR pre prípravu zákona o rozvojovej pomoci

2008        
člen pracovnej skupiny MZV SR pre honorárne konzuláty

2013 - 2015      
člen pracovnej skupiny MZVaEZ SR pre otázky štátneho občianstva

 

Lektorská činnosť

2015 - 2016      
lektor na Diplomatickej akadémii pri UK – Diplomatický protokol a diplomatická prax

 

Jazykové znalosti

Anglický jazyk, Ruský jazyk, Srbský jazyk