1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov

Aktualizované 24.06.2022
Publikované 30.05.2022

Formuláre elektronických služieb

Elektronická žiadosť o výpis z registra trestov a možnosť rezervácie stretnutia

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená (§ 10 ods. 1 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov).

 

Ako a kde možno podať žiadosť o výpis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov možno podať iba osobne na našom zastupiteľskom úrade na originálnom predpísanom tlačive alebo elektronicky. Aj v prípade podania elektronickej žiadosti je však naďalej potrebné prísť osobne na náš zastupiteľský úrad z dôvodu overenia totožnosti. V prípade podania elektronickej žiadosti o výpis je jej vybavenie vo väčšine prípadov možné na počkanie (žiadosť je spracovaná a vybavená počas osobnej prítomnosti žiadateľa na našom úrade).   

 

Potrebné doklady

Okrem žiadosti o výpis z registra trestov je potrebné predložiť:

  • Cestovný pas/občiansky preukaz a rodný list (občan Slovenskej republiky)
  • Cestovný pas a úradne preložený rodný list (cudzinec)

Neúplné žiadosti o výpis nemôžu byť akceptované.

 

Správne poplatky

Správny poplatok za výpis z registra trestov je 10 eur

Platba kartou alebo prevodom na účet nie je možná.

 

Na stiahnutie:

pdf
Žiadosť o výpis z registra trestov
(pdf; 101.14 kB)
Stiahnuť