1. Domov
  2. About us
  3. Our Mission

Наша миссия 

Poslaním slovenského veľvyslanectva v Minsku je rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Bieloruskom v politickej a ekonomickej sfére ako aj v rovine všestranných kontaktov medzi občanmi oboch štátov.
Slovenská republika pozorne vníma demokratický deficit v Bielorusku a má záujem, aby občania Bieloruskej republiky, ktorá polovicou územia susedí s Európskou úniou mohli slobodne realizovať svoje ľudské práva a občianske slobody v rovnakom objeme, aký je obvyklý v krajinách EÚ.

Svoju zahraničnú politiku vo vzťahu k Bielorusku preto Slovensko rozvíja v dvoch rovinách. Na jednej strane vedie expertný dialóg so štátnymi a vládnymi štruktúrami, rešpektujúc obmedzenia Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, podporuje rozvoj kultúrnych vzťahov, obchodnej výmeny, hospodárskej kooperácie a kontaktov medzi občanmi. Na druhej strane cez nástroje oficiálnej rozvojovej pomoci podporuje aktivity občianskej spoločnosti v Bielorusku, zamerané na ochranu ľudských práv, občianskych a politických slobôd.

Jednou zo základných funkcií veľvyslanectva je aj konzulárna ochrana a pomoc slovenským občanom v núdzi na území Bieloruska ako aj vydávanie slovenských víz pre občanov Bieloruska a tretích krajín.