Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Občiansky preukaz

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu môže podať občan Slovenskej republiky, ktorému  bol v minulosti vydaný občiansky preukaz.
 
O prvý občiansky preukaz musí občan Slovenskej republiky požiadať len v Slovenskej republike.
 
 
K žiadosti o občiansky preukaz žiadateľ predloží:
  • platný doklad totožnosti (cestovný pas alebo občiansky preukaz);
  • rodný list Slovenskej republiky;
  • doklad o strate, odcudzení doterajšieho občianskeho preukazu;
  • matričný doklad o zmene mena alebo priezviska vydaný v Slovenskej republike.
 

Správne poplatky:

Vydanie občianskeho preukazu 15 EUR
Vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený 30 EUR
Opakované vydanie občianskeho preukazu počas 2 rokov 50 EUR

 

Správne poplatky sa uhrádzajú v mene EURO, platí sa priamo do pokladne konzulárneho úseku. 
 
Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad.
 
 

Podanie žiadosti

Rezervovanie termínu podania žiadosti je možné elektronicky na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
V prípade technických problémov je možné objednať sa na podanie žiadosti telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo na cons.moscow@mzv.sk.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 16.1.2018 Dátum vytvorenia: 16.1.2018