Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Vodičský preukaz

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu môže podávať občan Slovenskej republiky, ktorému  bol v minulosti vydaný vodičský preukaz.
 
Odcudzenie vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v Ruskej Federácii alebo na najbližšom útvare cudzineckej polície Ruskej Federácie. Žiadosť o vydanie vodičského preukazu môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Ruskej federácie alebo občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.  
 
 
K žiadosti o vodičský preukaz žiadateľ predloží:
  • platný doklad totožnosti (cestovný pas, občiansky preukaz);
  • platný vodičský preukaz v prípade výmeny vodičského preukazu;
  • v prípade straty alebo odcudzenia doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie;
  • doklad potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska;
  • v prípade žiadateľov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov, sa vyžaduje doklad o zdravotnej spôsobilosti vydaný v SR alebo príslušným zdravotným zariadením v zahraničí (opatrený predpísaným overením a úradným prekladom do slovenského jazyka);
  • ak je žiadateľom vodičského oprávnenia niektorej zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, je povinný k žiadosti o výmenu alebo obnovu preukazu vydaného pred 19. januárom 2013 predložiť aj platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti vydaný v SR.
 
Správny poplatok za vydanie vodičského preukazu 15,- EUR sa uhrádza v mene EURO, priamo do pokladne konzulárneho úseku. 
 
Lehota na vystavenie vodičského preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na zastupiteľský úrad.
 
 

Podanie žiadosti

Rezervovanie termínu podania žiadosti je možné elektronicky na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
V prípade technických problémov je možné objednať sa na podanie žiadosti telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo na cons.moscow@mzv.sk.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 16.1.2018 Dátum vytvorenia: 16.1.2018