Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Informácie pre návštevníkov Majstrovstiev sveta 2018 vo futbale v Ruskej federácii

Informácie pre návštevníkov Majstrovstiev sveta 2018 vo futbale v Ruskej federácii

7.6.2018 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Rusko

Základné informácie

Termín konania:  14. júna - 15. júla 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruské telefónne čísla pre prípad núdze:
 • Polícia: 102
 • Hasiči: 101
 • Záchranári: 103
 • Jednotná núdzová linka: 112
 
Telefonovanie
Medzinárodná predvoľba Ruskej federácie je „+7“. 
 
Telefonovanie z pevnej linky
Ak voláte z pevnej linky v rámci Ruskej federácie je potrebné pred konkrétnym telefónnym uviesť číslom predvoľbu „8“. Ak voláte z ruskej pevnej linky do zahraničia uveďte  „810“ + telefónne číslo s medzinárodnou predvoľbou (bez 0), napr. 810 421 (2) 5978 5978.
 
Telefonovanie z mobilného telefónu 
Ak voláte z inej, ako ruskej SIM karty, je potrebné uviesť medzinárodnú predvoľbu +7. Napr. v prípade volania na políciu zo slovenskej SIM karty budete volať +7 102.
Pri telefonovaní do zahraničia zo slovenskej SIM karty uvádzate telefónne číslo v medzinárodnom formáte, napr. +421 (2) 5978 5978.
 
 

Miesta konania futbalových zápasov

Jednotlivé zápasy majstrovstiev sveta konajú v mestách Moskva, Sankt Peterburg, Soči, Kazaň, Jekaterinburg, Kaliningrad, Nižný Novgorod, Rostov na Done, Samara, Saransk a Volgograd
 
 

Vstup do Ruskej federácie

Občania SR potrebujú na vstup do Ruskej federácie vízum. Z cieľom uľahčiť účastníkom zápasov počas futbalových majstrovstiev príchod a pobyt v Rusku umožní  Ruská federácia v období od 4. 6. 2018 do 25. 7. 2018  bezvízový vstup občanom tretích krajín, ktorí sa budú ako diváci zúčastňovať na futbalových zápasoch. Podmienkou bezvízového vstupu je predloženie platného cestovného pasu a personalizovaného preukazu fanúšika FAN-ID. Cestovný pas musí byť platný najmenej 6 mesiacov po skončení platnosti FAN-ID.
 
Ak cestujete do Ruska za iným účelom, resp. nemáte zakúpené lístky a vydaný preukaz FAN-ID (v laminátovej alebo elektronickej forme), musíte si vybaviť ruské vízum. O vízum možno požiadať na Veľvyslanectve Ruskej v Bratislave.
 
Pri pasovej kontrole na vstupe do Ruskej federácie je občanovi obvykle vystavená tzv. migračná karta. Kartu je potrebné si uschovať a odovzdať pri odchode z Ruska. V prípade straty môže občan požiadať o vydanie novej karty na miestne príslušnej pobočke Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie.
 

Ako si vybaviť FAN-ID

 
 
Po zakúpení vstupenky na zápas je nevyhnutné požiadať o vydanie FAN-ID, vyplnením formulára na stránke www.fan-id.ru alebo v jednom z Centier výdaja FAN-ID. Po schválení žiadosti bude žiadateľovi preukaz FAN-ID (forma laminátovej karty) zaslaný poštou na domácu adresu alebo si ho môže vyzdvihnúť na ním zvolenom výdajnom mieste (centrá výdaja FAN-ID v Rusku, vízové centrá VFS Global v zahraničí, pobočky Rossotrudnichestvo v zahraničí). FAN-ID sa vybavuje po zakúpení vstupenky iba raz, platí po celú dobu trvania majstrovstiev sveta a umožňuje viacnásobný vstup do Ruska. Elektronická forma FAN-ID (doručená e-mailom) umožňuje iba jeden bezvízový vstup na územie Ruskej federácie. Pre viacnásobný vstup do Ruska a vstup na štadión si majiteľ elektronickej formy FAN-ID po príchode do Ruska musí vyzdvihnúť laminátovú kartu FAN-ID v Centre výdaja FAN-ID. 
 
 
Zoznam výdajných miest v Ruskej federácii a v zahraničí a podrobné informácie o podmienkach pre vydanie preukazu FAN-ID sú zverejnené na stránke www.fan-id.ru.
 
Tip: Ak po vydaní FAN-ID zistíte, že na Vašom preukaze sú napr. uvedené nesprávne osobné údaje, odporúčame požiadať o vydanie nového FAN-ID na www.fan-id.ru
 
 
Na vybraných letiskách a hraničných priechodoch pri prílete budú umiestnené stánky technickej podpory Centier výdaja FAN-ID, v ktorých možno požiadať o vykonanie opráv údajov uvedených v FAN-ID. Stánky budú umiestnené ešte pred zónou pasovej kontroly. Tieto stánky neslúžia na vydávanie laminátových FAN-ID pre tých, ktorí pricestovali s elektronickou formou FAN-ID. O vydanie nového laminátového FAN-ID treba požiadať v niektorom z Centier výdaja FAN-ID.
Ak sa v mieste Vášho príchodu do Ruska nenachádza takýto stánok, kontaktujte Centrum vydávania FAN-ID na telefónnom čísle uvedenom na zadnej strane Vášho preukazu.
 

Doprava do Ruskej federácie a na miesta konania zápasov

Na prílet do Ruska je možné využiť početné medzinárodné letecké spojenia, vrátane priamej linky Bratislava – Moskva (www.pobeda.aero). Taktiež možno pricestovať autom alebo vlakom. 

Upozornenie: 

Pri využití vlastného motorového vozidla alebo vlakového spojenia možno pre vstup do Ruska využiť iba hraničné priechody, ktoré majú štatút medzinárodných hraničných priechodov. Na hranici medzi Bieloruskom a Ruskom nie sú medzinárodné hraničné priechody. V čase konania majstrovstiev sveta však Ruská federácia otvorí na bielorusko-ruskej hranici dočasné medzinárodné hraničné priechody: 

Cestné medzinárodné hraničné priechody:
Redki – Krasnaja Gorka 
Ezerišče – Neveľ 
Selišče – Novozybkov 

Železničné medzinárodné hraničné priechody:
Ezerišče – Neveľ 
Osinovka – Krasnoe 
Zakopytie – Zlynka 

 

Vstup cez vyššie uvedené priechody bude podmienený predložením platného cestovného pasu a FAN-ID. Viac informácií

Na prepravu v rámci Ruska možno využiť početné vnútroštátne letecké spojenia, vlakové a autobusové spojenia (www.tutu.ru), ako aj mestskú hromadnú dopravu. Viac informácií
Ak chcete využiť taxi službu, jednoznačne odporúčame vopred si preveriť a dohodnúť cenové podmienky prepravy pred nastúpením do vozidla. Mobilné aplikácie pre objednávanie taxi-služieb (napr. Yandex.Taxi) poskytujú už pri objednávaní prepravy informácie o približnej cene za prepravu.

Okrem komerčných dopravných spojení Rusko ponúka počas majstrovstiev držiteľom FAN-ID možnosť bezplatnej prepravy medzi miestami konania futbalových zápasov na mimoriadnych vlakových spojoch. Pre využite bezplatnej dopravy je potrebné zaregistrovať sa na stránke http://welcome2018.com/en/free-transport/ a rezervovať si miestenku. Počet miest je prirodzene limitovaný, a preto sa odporúča rezervovať si miesto vo vlaku čo najskôr.

V prípade, že by ste sa rozhodli prenajať si auto, venujte osobitnú pozornosť cestnej premávke. 
Ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody, ste povinní počkať na príchod príslušníkov dopravnej polície. 

 

Colné predpisy

Ruská federácia má relatívne prísne colné predpisy. Slovenské veľvyslanectvo v Moskve odporúča všetkým cestujúcim dodržiavať dovozné a vývozné obmedzenia, čím sa vyhnú nepríjemnostiam a prípadne vysokej pokute až zadržaniu. 
 
Dovoz a vývoz valuty z/na územie Ruskej federácie 
Bez predloženia doplňujúcich dokumentov je povolený dovoz aj vývoz hotovosti, ruskej aj cudzej meny, cestovných a bankových šekov v celkovej hodnote neprevyšujúcej 10 000 USD. Vyššia suma  podlieha povinnej písomnej colnej deklarácii.
 
Do Ruska je vo všeobecnosti zakázaný dovoz a vývoz strelných, bodných a sečných zbraní, streliva, výbušných látok, pornografickej produkcie, narkotických a psychotropných látok. Dovoz niektorých z týchto tovarov a materiálov môže byť podmienený súhlasom príslušných orgánov.
 
Niektoré tovary môžu podliehať písomnej colnej deklarácií pri prevoze cez colnicu za účelom osobného použitia. 
 
Bližšie informácie o tovaroch podliehajúcich colnej deklarácii ako aj o množstevných limitoch pre dovoz a vývoz niektorých tovarov nájdete na stránke veľvyslanectva a na stránkach Federálnej colnej služby www.customs.ru.
 
 
 

Ubytovanie

Ubytovanie odporúčame rezervovať v dostatočnom časovom predstihu. Informácie o možnostiach ubytovania nájdete aj na oficiálnej stránke organizátora.  V čase konania majstrovstiev možno predpokladať vysokú koncentráciu návštevníkov Ruska a treba počítať s obmedzenou kapacitou ubytovacích zariadení ako aj s vyššími cenami ubytovania. 
 
 

Registrácia po príchode do Ruskej federácie

Počas majstrovstiev sveta platí v mestách konania zápasov pre cudzincov povinnosť registrácie miesta pobytu cudzinca (oznámenie o príchode cudzinca na miesto pobytu) na miestnej pobočke Úradu pre migračné záležitosti Ministerstva vnútra Ruskej federácie do 3 kalendárnych dní. Ohlasovanie vykoná ubytovacie zariadenie, poskytovateľ ubytovania, pozývajúca strana, alebo môže svoj príchod oznámiť polícii sám cudzinec, v prípade ak existujú vážne dôvody, pre ktoré tak nemôže urobiť hostiteľská strana. Pokiaľ sa cudzinec bude zdržiavať v meste konania športového podujatia menej ako 72 hodín, registrácia nie je nevyhnutná, pokiaľ cudzinec nebude ubytovaný v hotelovom zariadení. Hotel totiž vykoná registráciu automaticky najneskôr do 24 hod. Registrácia sa vykoná bezpaltne. Viac informácií
 
 

Lístky na futbalové zápasy

Dôrazne upozorňujeme, aby slovenskí občania zakupovali lístky výhradne od oficiálnych predajcov. Akékoľvek výrazné zľavy z ceny lístka, neznáme predávajúce osoby, či rôzne inzeráty môžu byť indíciou neseriózneho predajcu. V prípade kúpy falošného lístka nezískate od nikoho žiadne odškodnenie. 
 
 
 
Nezabudnite, že po kúpe lístka si musíte následne vybaviť FAN-ID. Pre vstup na futbalový štadión sa totiž vyžaduje predloženie vstupenky a laminátovej FAN-ID.
To znamená, že po príchode do Ruska s ruským vízom alebo iba s elektronickou verziou FAN-ID musíte požiadať v Centre výdaja preukazov FAN-ID o vydanie laminátového FAN-ID.
Stánky vydávajúce FAN-ID budú umiestnené aj v blízkosti vybraných futbalových štadiónov, na ktorých sa budú konať zápasy. 
 

Odporúčania pred cestou do Ruskej federácie

Všetkým cestujúcim odporúčame využiť bezplatnú službu Dobrovoľná registrácia pred cestou do zahraničia, ktorú ponúka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na svojej webovej stránke. Kompletným vyplnením elektronického formulára nám umožnite získať informáciu o počte našich občanov v krajine a v prípade mimoriadnej situácie budeme mať k dispozícii Vaše údaje a kontakty na rodinných príslušníkov.
 
 
Ďalšie odporúčané kroky:
 
 • Skontrolujte si platnosť cestovného pasu. Musí byť platný 6 mesiacov po skončení platnosti FAN-ID.
 • Ak cestujete s ruským vízom, skontrolujte si jeho platnosť, počet vstupov a osobné údaje uvedené na vízovej nálepky. V prípade potreby zmeny kontaktujte Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Bratislave.
 • Urobte si kópiu dátovej strany cestovného dokladu a udeleného víza. Kópiu si uschovajte osve od ostatných dokladov.
 
 
 
Možnosti platby
Je užitočné mať pri sebe okrem platobnej karty aj hotovosť (EUR, USD), ktoré zameníte na ruské ruble. Platobné karty sú vo všeobecnosti akceptované, avšak môžete sa stretnúť s prípadmi, keď Vám karta z určitých dôvodov nemusí fungovať a zároveň pôjdete na miesta, kde sa platí len v hotovosti. Predovšetkým v menších obchodoch nie je možné platiť platobnou kartou. 
 
 
Taktiež odporúčame kontaktovať vašu banku a informovať ju, že cestujete do Ruska. Ak vaša banka bude o Vašej ceste informovaná, zníži sa pravdepodobnosť prípadnej blokácie karty z podozrenia, že je používaná v tejto krajine, ktorá bude dočasne krajinou vášho pobytu. 
 
 
Ďalšie cestovné informácie a odporúčania nájdete na stránke veľvyslanectva.
 
 

Pravidlá bezpečnosti a správania sa účastníkov športových podujatí

 
V Ruskej federácii platia zákonom upravené tzv. Pravidlá správania sa divákov počas športových podujatí. V tejto súvislosti upozorňujeme na potrebu dodržiavania nasledujúcich pravidiel a zákazov. Na miestach konania športových podujatí je zakázané napr.:
 • nachádzať sa v stave ťažkej opitosti; 
 • konať spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť, život a zdravie seba a iných osôb;
 • hádzať predmety na iných divákov, športovcov a ostatných účastníkov podujatia;
 • urážať iné osoby verbálne alebo použitím transparentov a plagátov, a dopúšťať sa aktivít vyvolávajúcich rasovú, náboženskú a kultúrnu neznášanlivosť;
 • používať prostriedky brániace identifikácii osoby (masky);
 • vzbudzovať verejné pohoršenie formou obnažovania intímnych častí tela;
 • nachádzať sa v čase športového podujatia na miestach, na ktorých by účastník podujatia predstavoval prekážku prípadnej evakuácie (napr. schodiská, únikové východy);
 • vstupovať na športové podujatie so zvieratami;
 • prinášať na miesto športového podujatia akékoľvek predmety, ktoré možno použiť ako zbraň, výbušné a pyrotechnické prostriedky, dymovnice, nože a pod.;
 • používať v miestach športových podujatí vuvuzely, megafóny alebo iné nástroje vydávajúce prenikavý a obťažujúci zvuk;
 • používať v miestach športových podujatí rádiostanice a oslepujúce technické prostriedky (laserové prístroje); 
 • prinášať na miesto športového podujatia alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky a stimulátory;
 • prinášať na miesto športového podujatia nealkoholické nápoje s objemom  prevyšujúcim ako 0,5 litra;
 • obchodovať v mieste konania športového podujatia a jeho okolí so vstupenkami;
 • distribuovať letáky a iné materiály politickej, náboženskej a rasistickej povahy.

 

Čo robiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti?

Ak stratíte cestovný doklad
 
 • Informujte o tom miestnu políciu a vyžiadajte si potvrdenie o nahlásení straty.
 • Kontaktujte Veľvyslanectvo SR v Moskve alebo Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu a dohodnite si termín návštevy.
 • Po vašom príchode vám vystavíme tzv. náhradný cestovný doklad, ktorý slúži na návrat na Slovensko.
 • Po návrate na Slovensko požiadajte o vydanie nového cestovného pasu.
 
Odporúčanie: Urobte si kópie Vášho cestovného pasu, ktoré držte mimo ostatných dokladov v hoteli. Taktiež odporúčame mať aj iný doklad totožnosti s fotografiou, na základe ktorého na úrade overíme Vašu totožnosť (napr. vodičský preukaz).
 
 
Ak stratíte platobnú kartu
V prípade straty kreditnej/debetnej karty informujte vašu banku o tejto skutočnosti a požiadajte o jej zablokovanie
 
 
Ak sa Vám stane úraz, alebo náhle ochoriete
Veľvyslanectvo SR v Moskve dôrazne odporúča cestovateľom, aby v každom prípade mali uzavreté cestovné zdravotné poistenie. Zdravotníctvo je v krajine na dobrej úrovni. Upozorňujeme, že cudzinci, ktorí nemajú uzatvorené cestovné zdravotné poistenie s ruskou poisťovňou za ošetrenie v zdravotníckych zariadeniach (s výnimkou akútneho život zachraňujúceho ošetrenia) musia zaplatiť a následne môžu požiadať o refundáciu nákladov svoju poisťovňu. Priamy kontakt medzi nemocnicou a poisťovňou bez potreby priamej platby nie je samozrejmosťou.  
Tip: Vízové centrum pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave ponúka doplnkové služby komerčného cestovného zdravotného poistenia v ruských poisťovniach.
 
 
Ak sa stanete terčom útoku/okradnutia
 • Vyhýbajte sa konfliktným situáciám.
 • V prípade, ak ste svedkom alebo obeťou útoku, kontaktujte miestnu políciu a nahláste svoju udalosť, a v prípade potreby požiadajte o konzulárnu pomoc Veľvyslanectvo SR v Moskve alebo Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu.
 
V prípade núdze odporúčame kontaktovať: 
Veľvyslanectvo SR v Moskve (Tel: +7 495 956 49 23, Tel: +7 499 250 4617, Tel: +7 495 956 4920) alebo 
Generálny konzulát SR v Sankt Peterburgu (Tel: +7 8122943666). 
 
Po úradných hodinách sú k dispozícii núdzové konzulárne linky: 
Veľvyslanectva SR v Moskve (Tel: +7 916 673 11 38) a
Generálneho konzulátu SR v Sankt Peterburgu: (Tel: + 7 921 931 17 64).
 
24/7 je možné kontaktovať aj konzulárne informačné centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na tel. čísle 00421 2 5978 5978.
 
Slovenskí občania sa v prípade núdze môžu obrátiť aj na najbližší slovenský honorárny konzulát, ktorý Vám môže v spolupráci s veľvyslanectvom vystaviť náhradný cestovný doklad. 
 
 
 

Upozornenie na pravidlá výstupu z Ruskej federácie

Veľvyslanectvo upozorňuje na prísne podmienky Ruskej federácie pri vstupe a výstupe z jej územia.  Občan SR môže vycestovať z Ruskej federácie iba s platným vízom, t.j. najneskôr do polnoci v posledný deň platnosti víza resp. posledný deň povoleného pobytu (pri viacvstupových vízach). 
Ak ste pricestovali v rámci bezvízového režimu na základe FAN-ID, musíte opustiť Ruskú federáciu najneskôr 25.7.2018.
 
Po udelení víza odporúčame dôsledne skontrolovať údaje na vízovej nálepke, osobitne údaj o platnosti víza a počte dní povoleného pobytu. V prípade akéhokoľvek nesúladu údajov na vízovej nálepke s údajmi v pase alebo v prípade ak platnosť udeleného víza resp. počet dní povoleného pobytu nezodpovedá dĺžke plánovanej cesty, odporúčame ihneď konzultovať možnosť vydania nového víza s ruským veľvyslanectvom.
 
Prekročenie doby pobytu hoci o 1 deň pohraničná služba neakceptuje. Upozorňujeme, že občanovi, ktorý prekročil dobu povoleného pobytu nebude umožnené nastúpiť na spiatočný let alebo prekročiť hranicu a situáciu nemusí byť možné vyriešiť okamžite na mieste (napr. zaplatením pokuty). Vycestovať z Ruska možno s vízom vydaným príslušnou pobočkou Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra RF alebo na základe rozhodnutia administratívneho súdu o vyhostení, ktoré môže byť spojené so zákazom vstupu. 
 
 
 
Veľvyslanectvo SR v Moskve  praje všetkým návštevníkom príjemný pobyt v Ruskej federácii. Myslíte na seba a na svojich spolucestujúcich, dodržujte pokyny organizátorov a zbytočne neriskujte. V prípade, ak sa ocitnete v situácii, v ktorej si nebudete vedieť poradiť, kontaktujte nás a radi vám pomôžeme v rozsahu našich možností a kompetencií.