Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Medzinárodná výstava cestovného ruchu MITT Moskva 2018

Medzinárodná výstava cestovného ruchu MITT Moskva 2018

16.3.2018

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Ruskej federácii Peter Priputen v sprievode generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby SR Zoltána Kovácsa navštívil dňa 13.3.2018 medzinárodnú výstavu cestovného ruchu MITT Moskva 2018. Medzinárodná výstava cestovného ruchu MITT Moskva 2018 je najväčšou turistickou výstavou v Ruskej federácii a krajinách SNŠ, na ktorej sa zúčastňuje 1900 vystavovateľov z 187 krajín a jej primárnym cieľom je vytváranie nových obchodných kontaktov medzi zúčastnenými subjektami cestovného ruchu. Slovensko sa s podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR na výstave prezentuje prostredníctvom národného stánku, v ktorom zároveň dostalo možnosť prezentácie 6 spoločností pôsobiacich v cestovnom ruchu: kúpele Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Dudince,  Slovthermae Diamant Dudince, OOCC Šariš-Bardejov a cestovná kancelária E-Travel. Počas diskusie zástupcovia zúčastnených spoločností informovali o podiele ruských klientov, ktorí v posledných rokoch využili služby jednotlivých rezortov, ako aj o ďalších témach súvisiacich s rozvojom cestovného ruchu.