Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Úradné hodiny

Konzulárny úsek prijíma žiadosti a podania v pracovných dňoch v nižšie uvedených termínoch.
Konzulárny úsek neprijíma žiadosti o vízum v dňoch pracovného pokoja a štátnych sviatkov Slovenskej republiky.
Posledný pracovný deň v mesiaci je nestránkový.
 

Žiadosti o víza

Žiadosti o víza sú prijímané v pracovných dňoch v čase: 
pondelok až štvrtok:
09.00-12.00 hod. (príjem dokumentov)
15.00-15.30 hod. (výdaj pasov)
 
 
Upozornenie
Pred osobným podaním žiadosti o schengenské vízum na veľvyslanectve je potrebné elektronicky vyplniť formulár žiadosti a objednať sa na podanie prostredníctvom stránky: https://ezov.mzv.sk.
 
Žiadosti o národné víza sú prijímané bez potreby rezervácie termínu, s výnimkou podania žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt SR.
Na podanie žiadosti o národné vízum za účelom podania žiadosti o pobyt v SR je potrebné sa objednať na konkrétny termín:
 
1. telefonicky  v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo
2. prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk
 
 

Žiadosti o pobyt

Žiadosti o pobyt sú prijímané v pracovných dňoch v čase: pondelok až piatok: 
 
Na podanie žiadosti o pobyt je nutné vopred sa objednať sa na konkrétny termín:
 
1. telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 hod. na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo
 
2. prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk.
 

Overovanie dokladov

Žiadosti o osvedčovanie dokumentov (overenie podpisu, overenie fotokópie) sú prijímané v pracovných dňoch v čase: 
pondelok až štvrtok: 09.00-12.00 hod.
 
 
Upozornenie
Overenie väčšieho počtu podpisov alebo fotokópií sa nevykonáva na počkanie. Dokumenty budú pripravené na výdaj na nasledujúci pracovný deň.
 
 

Iné podania

Nižšie uvedené žiadosti sú prijímané prioritne v pracovnom v čase:
piatok : od 9.30 do 12.00 hod.
 
  • Žiadosť o cestovný pas
  • Žiadosť o náhradný cestovný doklad
  • Žiadosť o zápis matričnej udalosti
  • Žiadosť o duplikát matričného dokladu
  • Žiadosť o občiansky preukaz
  • Žiadosť o vodičský preukaz
  • Žiadosť o osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve
  • Žiadosť o výpis z registra trestov
  • Iné podania
 
Na podanie žiadosti je možné objednať sa jedným z nižšie uvedených spôsobov:
 
 
2. Objednať sa na podanie žiadosti telefonicky  v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 
 
3. Objednať sa na podanie žiadosti prostredníctvom e-mailu: cons.moscow@mzv.sk.
 
Pre mimoriadne podanie žiadosti v inom termíne je potrebné dohodnúť sa na podaní telefonicky, resp. e-mailom.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 27.6.2018 Dátum vytvorenia: 20.2.2018