Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Výpis z registra trestov

Žiadosť o výpis z registra trestov podáva občan Slovenskej republiky alebo cudzinec na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku, pošte alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.
 
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa podľa platného zákona overuje:
a) u občana Slovenskej republiky - na základe predloženého občianskeho preukazu alebo cestovného pasu (nie vodičského preukazu) a rodného listu,
b) u cudzinca - z predloženého cestovného dokladu a rodného listu.
 

Správne poplatky:

Výpis z registra trestov 10 EUR
Výpis z registra trestov opatrený apostilou 30 EUR

Poplatok za podanie žiadosti sa platí v mene euro pri podaní žiadosti do pokladne konzulárneho úseku.

 
 

Podanie žiadosti

Žiadosť o výpis z registra trestov žiadateľ vyplní elektronicky prostredníctvom stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
Po vyplnení žiadosti sa môže žiadateľ objednať na podanie žiadosti elektronicky.
 
V prípade technických problémov je možné objednať sa na podanie žiadosti telefonicky v pracovné dni v čase od 14:00 do 15:30 na telefónnom čísle: +74959564923, +74952504617 alebo na cons.moscow@mzv.sk.
 
       
 
Dátum poslednej aktualizácie: 17.1.2018 Dátum vytvorenia: 17.1.2018