Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah
Back

Slovensko organizátorom podujatí k reforme bezpečnostného sektora vo východnej Afrike

Slovensko organizátorom podujatí k reforme bezpečnostného sektora vo východnej Afrike

8.10.2012 | Slovensko a OSN | Keňa

V kenskom hlavnom meste Nairobi 1. až 6. októbra 2012 úspešne prebehla séria podujatí na vysokej úrovni k reforme bezpečnostného sektora (RBS) vo východnej Afrike. Jej hlavnými organizátormi boli vláda Slovenskej republiky a Medzinárodný poradný tím pre reformu bezpečnostného sektora (ISSAT), ktorý je súčasťou Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF). Ďalšími partnermi podujatí boli Úradovňa OSN v Nairobi, Africká rozvojová banka, Africká sieť pre bezpečnostný sektor a vláda Holandského kráľovstva.

Slovensko v r. 2007 v New Yorku iniciovalo vytvorenie neformálneho zoskupenia členských štátov OSN - Skupiny priateľov OSN pre RBS, ktorej doposiaľ predsedá. Zástupca SR veľvyslanec Michal Mlynár zastáva od mája 2011 post predsedu riadiaceho výboru ISSAT.

Najvýznamnejšou súčasťou série podujatí bolo dvojdňové zasadnutie na vysokej úrovni k výzvam a príležitostiam pre reformu bezpečnostného sektora vo východnej Afrike, ktoré sa uskutočnilo 2. a 3. októbra 2012 na pôde Úradovne OSN v Nairobi. Vyše 200 účastníkov sa zaoberalo koncepčnými i operatívnymi otázkami procesov RBS v krajinách východnej Afriky a afrického rohu. Osobitná pozornosť bola venovaná trom prípadovým štúdiám: Burundi, Južnému Sudánu a Somálsku, ako aj budovaniu kapacít Africkej únie, Východoafrického spoločenstva (EAC) a Medzivládneho združenia pre rozvoj (IGAD) v oblasti RBS.

Zasadnutie oficiálne otvorili viceprezident a minister pre domáce záležitosti Kenskej republiky Stephen Kalonzo Musyoka a generálna riaditeľka Úradovne OSN v Nairobi Sahle-Work Zewdeová. Medzi ďalších významných rečníkov patrili úradujúci podpredseda vlády a minister obrany Somálskej federatívnej republiky Hussein Arab Isse, minister národnej bezpečnosti Juhosudánskej republiky generál Oyay Deng Ajak, námestník generálneho tajomníka OSN pre právny štát a bezpečnostné inštitúcie na Odbore mierových operácií Sekretariátu OSN v New Yorku Dmitrij Titov, zástupca generálneho tajomníka Východoafrického spoločenstva pre politické záležitosti Julius T. Rotich, osobitní predstavitelia generálneho tajomníka OSN pre Južný Sudán a Somálsko Hilde Johnsonová a Augustine Mahiga, riaditeľ Globálneho strediska pre konflikty, bezpečnosť a rozvoj Svetovej banky so sídlom v Nairobi Joel Hellman, bývalý minister vnútra a náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Senegalu a bývalý vedúci misií OSN v Stredoafrickej republike a v západnej Afrike generál Lamine Cissé, vedúci úradov ministerstiev obrany a vnútra Burundskej republiky, vedúca úradu Ministerstva obrany Kenskej republiky a mnohí ďalší.

Na záver bolo prijaté vyhlásenie predsedu, ktoré obsahuje súhrn hlavných koncepčných otázok prediskutovaných počas zasadnutia s dôrazom na budovanie kapacít krajín východnej Afriky a afrického rohu pre RBS a na úlohu relevantných regionálnych a subregionálnych organizácií. Tento dokument poslúži okrem iného ako podklad pre pokračovanie diskusie o ďalšom budovaní kapacít medzinárodného spoločenstva pre RBS a o regionálnych prístupoch k RBS na pôde OSN v New Yorku, vrátane prípravy druhej komplexnej správy generálneho tajomníka OSN o RBS, ktorá bude vydaná v 1. polroku 2013.

Zaujímavou súčasťou série podujatí bola aj neformálna diskusia expertov a zástupcov členských štátov riadiaceho výboru ISSAT 4. októbra 2012 s predsedom Najvyššieho súdu Kenskej republiky Willym Mutungom a zástupcom vedúceho úradu Ministerstva vnútra Kenskej republiky V. G. Okiomom k dvom dôležitým prebiehajúcim reformným procesom v Keni na základe novej ústavy: reforme justície a reforme polície.