Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Miestne špecifiká

Cyprus je de facto rozdelený na dve autonómne časti a v rozpore s rezolúciami OSN i na dve právne samostatne fungujúce zóny - na juhu ostrova medzinárodne uznaná Cyperská republika (rozloha 5.896 km2) a tzv. Severo-cyperská turecká republika („SCTR“) na severe (rozloha 3.355 km2, čo je 37% územia ostrova), ktorú okrem Turecka neuznáva žiadny štát medzinárodného spoločenstva. Medzi nimi sa nachádza tzv. nárazníkové pásmo (zelená línia) pod kontrolou mierových síl OSN.
Orgány vlády Cyperskej republiky efektívne vykonávajú právomoc v rámci grécko-cyperskej (južnej) časti ostrova okrem 3% územia (zhruba 270 km2) patriacich do zvrchovanej právomoci Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, kde sú umiestnené aj dve britské vojenské základne (Akrotiri a Dhekelia). Ostrov sa člení na šesť administratívnych oblastí - Nikózia, Famagusta, Limasol, Pafos, Larnaka a Kyrénia.
Severnú časť Cypru kontroluje od roku 1974 (invázia tureckých vojsk na ostrov po neúspešnom pokuse zvrhnúť vládu prezidenta Makariosa III.) prostredníctvom svojich autonómnych orgánov a vlastného právneho poriadku „SCTR.“V rámci tohto územia sú tiež rozmiestnení príslušníci tureckých ozbrojených síl.
Severnú a južnú časť ostrova oddeľuje 180 km dlhá zelená línia, ktorá sa tiahne naprieč ostrovom zo západu na východ a kontrolujú ju mierové sily OSN na Cypre (United Nations Forces In Cyprus - UNFICYP); východnú časť tohto pásma (sektor č. 4 s veliteľstvom vo Famaguste) zabezpečuje slovenská jednotka UNFICYP. Južnú stranu zelenej línie strážia ozbrojení príslušníci grécko-cyperskej Národnej gardy a severnú zasa vojaci turecko-cyperskej a tureckej armády, pričom v oblastiach priliehajúcich k zelenej línii sú umiestnené nášľapné míny. Niektoré časti zelenej línie sú vyznačené ostnatým drôtom, avšak na mnohých miestach (najmä mimo miest a dedín) o tejto línii informujú len tabule, ktoré sú spravidla len na prístupových cestách. V bezprostrednej blízkosti línie prímeria je zakázané fotografovanie a používanie videokamier.
Turistické miesta:
- Hlavné mesto Cypru je Nikózia (cca 300 tisíc obyvateľov), ešte stále tzv. zelenou líniou rozdelená na grécko-cyperskú a turecko-cyperskú časť. Mnohé aj novopostavené kostoly s pomerne novým arcibiskupským palácom a sochou arcibiskupa Makaria III. dokazujú postavenie a bohatstvo cirkvi. Pôvodné stavby sa zachovali iba v starom meste.- Ďalšími turistami vyhľadávanými letoviskami s množstvom nových hotelov sú významné prístavy Larnaka (s medzinárodným letiskom) a Limasol.- Z pláží je za najkrajšiu a najdlhšiu pokladaná pláž Ayia Napa, južne od Famagusty; je vhodným miestom pre mladých turistov, pretože stredisko žije rušným nočným životom. - Paphos (36 000 obyvateľov) je významným mestom na juhozápadnom pobreží ostrova. Turisticky sa stal atraktávnym až výstavbou letiska v polovici osemdesiatych rokov. Má príjemnejšiu klímu, pretože v lete tu nie je až tak veľmi horúco. Je tu úrodná pôda a v jeho okolí sa preto nachádza najviac polí. V okolí Pafosu a Polisu sú možnosti pre stanové kempovanie.- Lesy sú sústredené predovšetkým v pohorí Trodos, 80 km dlhom a 60 km širokom, ktoré zaberá väčšiu časť západnej polovice ostrova. Najvyšším vrchom je Olympus (1951 metrov n.m.). Vo výške okolo 1000 metrov sa darí vínu; je tu dosť potokov a dokonca aj jeden vodopád. Zo Severného Cypru sú najvýznamnejšími letoviskami mestá Famagusta a Kyrenia, v blízkosti ktorej sa nachádzajú zaujímavé zrúcaniny hradu Agios Hilarion.

Podmienky vstupu


Vláda Cyperskej republiky určila za legálne vstupné a výstupné hraničné priechody na ostrov letiská v Larnake a v Pafose a prístavy v Limasole, v Larnake a Latsi. Od nadobudnutia členstva Cyperskej republiky v Európskej únie 1. mája 2004 občania Slovenskej republiky (rovnako ako občania ostatných členských krajín EÚ) majú právo vstupovať na územie Cyperskej republiky po preukázaní sa buď platným cestovným pasom alebo platným osobným identifikačným preukazom (občiansky preukaz). Cestovný doklad musí byť platný najmenej o tri mesiace dlhšie, ako je zamýšľaný dátum odchodu z Cyperskej republiky.

Vstup na územie Cypru z tzv. „Severocyperskej tureckej republiky“ („SCTR“), ktorá je medzinárodne neuznaná (s výnimkou Turecka) cez tamojšie letiská a prístavy (letisko Ercan v Nikózii alebo prístavy Kyrénia a Famagusta) považuje Cyperská republika za nelegálny, hoci nateraz nie je trestne postihovaný - vláda Cyperskej republiky si však vyhradila právo v budúcnosti ukladania pokút turistom, ktorí by vstúpili na Cyprus nelegálne a pokúšali sa dostať na územie kontrolované vládou Cyperskej republiky. Osobám, ktoré by vstúpili na Cyprus zo severu preto hrozí, že im nemusí byť umožnený prechod na územie pod efektívnou kontrolou vlády Cyperskej republiky.

Na priechodoch (check points) z južnej časti na severnú sa občania EÚ môžu preukazovať osobným identifikačným preukazom, alebo cestovným pasom. V súčasnosti funguje 7 priechodov - Ledra Palace a Ledra ulica (iba pre chodcov), Agios Dometios,(iba pre prechod automobilmi), Limnitis (pri Kato Pygros), Pergamos, Strovilia, Astromeritis-Zodhia/Bostanci. Osoby, ktoré vstúpia na územie Cyperskej republiky legálne, môžu cestovať do Severocyperskej tureckej republiky a zotrvať tam bez obmedzenia (ako keby zotrvávali na území Cyperskej republiky). Orgány Cyperskej republiky však môžu pri návrate na územie kontrolované vládou požadovať preukázanie sa dokladom osvedčujúcim, že na ostrov vstúpili legálne (napr. predloženie letenky).

Podľa informácií vládnych inštitúcií Cyperskej republiky sú niektoré z hotelových zariadení nachádzajúcich sa na severnej časti ostrova v tzv. „Severocyperskej tureckej republike“ („SCTR“), kde môžu byť ubytovaní aj niektorí slovenskí turisti, predmetom vznášania majetkových nárokov zo strany pôvodných, grécko-cyperských majiteľov. Bližšie informácie o tejto problematike je možné nájsť v anglickom jazyku na webstránke Ministerstva zahraničných vecí Cyperskej republiky alebo na webstránke Tlačového a informačného úradu Cyperskej republiky.

Všeobecné info k pobytu na Cypre

Pre pobyt na Cypre sa nevyžaduje očkovanie. Ostrov je vhodný na letné dovolenky pre rodiny s deťmi (minimálne v období od mája do konca októbra). Priame konfrontácie polície s turistami sú výnimočné, avšak mimoriadne prísne sa postupuje proti prechovávaniu drog - držanie aj malého množstva mäkkých drog v zásade končí uväznením takejto osoby (hrozba odňatia slobody až na 8 rokov alebo peňažný trest alebo obidva tresty súčasne a páchateľ sa stáva nežiadúcou osobou pre ďalšie cesty na Cyprus). Kriminalita na Cypre je v porovnaní s ostatnými európskymi štátmi nízka, do rozporu so zákonom sa vo väčšej miere dostávajú cudzinci, dočasne alebo dlhodobo žijúci v krajine.

Cyprus je de facto rozdelený na dve autonómne časti a v rozpore s rezolúciami OSN i na dve právne samostatne fungujúce zóny - na juhu ostrova medzinárodne uznaná Cyperská republika (rozloha 5.896 km2) a tzv. Severo-cyperská turecká republika („SCTR“) na severe (rozloha 3.355 km2, čo je 37% územia ostrova), ktorú okrem Turecka neuznáva žiadny štát medzinárodného spoločenstva. Medzi nimi sa nachádza tzv. nárazníkové pásmo (zelená línia) pod kontrolou mierových síl OSN.

Orgány vlády Cyperskej republiky efektívne vykonávajú právomoc v rámci grécko-cyperskej (južnej) časti ostrova okrem 3% územia (zhruba 270 km2) patriacich do zvrchovanej právomoci Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, kde sú umiestnené aj dve britské vojenské základne (Akrotiri a Dhekelia). Ostrov sa člení na šesť administratívnych oblastí - Nikózia, Larnaka, Limasol, Pafos, Kyrénia a Famagusta.

Severnú časť Cypru kontroluje od roku 1974 (invázia tureckých vojsk na ostrov po neúspešnom pokuse zvrhnúť vládu prezidenta Makariosa III.) prostredníctvom svojich autonómnych orgánov a vlastného právneho poriadku „SCTR.“ V rámci tohto územia sú tiež rozmiestnení príslušníci tureckých ozbrojených síl.

Severnú a južnú časť ostrova oddeľuje 180 km dlhá zelená línia, ktorá sa tiahne naprieč ostrovom zo západu na východ a kontrolujú ju mierové sily OSN na Cypre (United Nations Forces In Cyprus - UNFICYP); východnú časť tohto pásma (sektor č. 4 s veliteľstvom vo Famaguste) zabezpečuje slovenská jednotka/kontingent SLOVCON. Južnú stranu zelenej línie strážia ozbrojení príslušníci grécko-cyperskej Národnej gardy a severnú zasa vojaci turecko-cyperskej a tureckej armády, pričom v oblastiach priliehajúcich k zelenej línii sú umiestnené nášľapné míny. Niektoré časti zelenej línie sú vyznačené ostnatým drôtom, avšak na mnohých miestach (najmä mimo miest a dedín) o tejto línii informujú len tabule, ktoré sú spravidla len na prístupových cestách. V bezprostrednej blízkosti línie prímeria, resp. vojenských objektov vôbec je striktne zakázané fotografovanie a používanie videokamier.


Podmienky pobytu


Občania Slovenskej republiky, ktorí neprichádzajú na Cyprus so zámerom tu zostať alebo získať zamestnanie, môžu sa zdržiavať na ostrove po dobu troch mesiacov bez povinnosti registrácie.

Osoby prichádzajúce na Cyprus so zámerom tu zostať a získať zamestnanie musia:
  • požiadať o „Osvedčenie o pobyte cudzinca“ (Alien’s Residence Certificate - ARC) na najbližšej policajnej stanici
  • požiadať o číslo sociálneho zabezpečenia na potvrdenie zamestnania na Cypre
  • požiadať o povolenie na pobyt, pokiaľ osoba hodlá zostať na Cypre dlhšie ako tri mesiace a získať zamestnanie; takáto žiadosť musí byť predložená osobne pred uplynutím tejto 3-mesačnej lehoty na Oddelenie civilnej registrácie a migrácie (Civil Registration and Migration Department), pričom v prípade nedodržania tohto postupu sa ukladá pokuta

Štátni príslušníci EÚ žiadajúci povolenie na pobyt, sa musia osobne dostaviť na Oddelenie civilnej registrácie a migrácie (táto služba sa poskytuje pri najbližšej policajnej stanici) a predložiť nasledujúce dokumenty:
  • podľa žiadaného druhu povolenia (zamestnanecká činnosť, samostatné zamestnanie po vykonaní zamestnania, študenti a pod.) správne vyplnený formulár, ktorý obdržia na Oddelení civilnej registrácie a migrácie
  • platný cestovný pas alebo identifikačný osobný preukaz a 2 fotografie
  • doklad od zamestnávateľa o prijatí do zamestnania, na ktorom je pečiatka Pracovného úradu (štandardný formulár vyplní a podpíše zamestnávateľ); pri podávaní žiadostí za členov rodiny treba predložiť overenú kópiu potvrdenia o uzavretí manželstva, rodného listu detí a pod.

Povolenie na pobyt sa vydáva v lehote do šiestich mesiacov od podania žiadosti predloženia požadovaných dokladov žiadateľom a platí na obdobie 5 rokov.

Vybavovanie formalít na získanie povolenia na pobyt nie je prekážkou na okamžité začatie zamestnania.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii registruje v poslednom období rôzne druhy problémov občanov Slovenskej republiky prichádzajúcich na Cyprus za účelom zamestnania. Tieto problémy najčastejšie vznikajú z dôvodu cieleného zámeru niektorých sprostredkovateľov práce nalákať našich občanov na výkon pracovnej činnosti, ktorú potom cyperský zamestnávateľ jednostranne modifikuje podľa svojich potrieb, resp. aj pri dodržaní podmienok pracovnej zmluvy, zamestnávateľ má obvykle inú predstavu o vykonávaní práce ako náš občan prichádzajúci na Cyprus (nároky na ubytovanie, prácu a pracovný čas a pod.).

ZÚ Nikózia preto odporúča našim občanom, aby venovali zvýšenú pozornosť sprostredkovaniu ich práce v Cyperskej republike, pričom je žiadúce ovládanie elementárnych základov angličtiny. Informácie o voľných pracovných miestach v rámci členských krajín EÚ možno získať na Slovensku na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (Župné námestie 5,6-8, 812 67 Bratislava; tel: (00421-2) 5933-0502; 5933-0500 či 5920-0721), kde sa odporúča konzultovať i situáciu na cyperskom pracovnom trhu vrátane životných podmienok. Ak prácu na Cypre sprostredkovala určitá agentúra, všetky otázky a problémy spojené s naplňovaním pracovnej zmluvy je nutné riešiť s touto agentúrou. Na Cypre pracujúci občan Slovenska môže adresovať sťažnosť v súvislosti s výkonom práce na Ministerstvo práce a sociálneho poistenia Cyperskej republiky (Ministry of Labor and Social Insurance of the Republic of Cyprus, Industial Relations Service, Nicosia), keď oficiálnym jazykom je gréčtina.

Dátum poslednej aktualizácie: 20. mája 2013


Dátum poslednej aktualizácie: 28.11.2015 Dátum vytvorenia: 12.9.2006