Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Správy

Back

Ninth meeting of the leaders and representatives of Greek Cypriot and Turkish Cypriot political parties in Ledra Palace

Deviate tohtoročné pravidelné stretnutie lídrov a predstaviteľov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán v Ledra Palace

19.12.2019 | Aktivity veľvyslancov

V priestoroch Ledra Palace v nárazníkovej zóne sa pod záštitou Veľvyslanectva Slovenskej Republiky v Nikózii  18. decembra 2019 uskutočnilo deviate pravidelné tohtoročné zasadnutie lídrov a predstaviteľov grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán. Tému diskusie navrhla hosťujúca grécko-cyperská strana Demokratické zhromaždenie (DISY): „Môžu politické strany prispieť do procesu komplexného riešenia Cyperského problému?“

 

V prijatom spoločnom vyhlásení sa účastníci zhodli, že politické strany môžu pomôcť pri riešení Cyperského problému prijatím konkrétnych opatrení, ktoré zvýšia dôveru medzi gréckymi Cyperčanmi a tureckými Cyperčanmi a vytvoria pozitívnu atmosféru vedúcu k samotnému mierovému procesu.

 

Grécko-cyperské a turecko-cyperské politické strany sa tiež dohodli, že dôležitými krokmi v ich spoločnom úsilí pomôcť mierovému procesu budú: realizácia nových opatrení pre budovanie dôvery (CBM), ktoré uľahčia osobný kontakt medzi bežnými ľuďmi; politická podpora práce bi-komunitných technických výborov; podpora stretnutí a spolupráce medzi politickými stranami z oboch komunít a podpora zapojenia mládeže.

 

Účastníci sa zaviazali, že sa budú vyhýbať činom alebo rétorike, ktorá spôsobuje rozkol a prispieva k nedôvere medzi tureckými Cyperčanmi a gréckymi Cyperčanmi, a zopakovali podporu obnoveniu zmysluplných rokovaní využijúc pozitívny moment, ktorý bol dosiahnutý na stretnutí lídrov oboch komunít v Berlíne za prítomnosti Generálneho tajomníka OSN.