1. Domov
  2. Home

Stála misia SR pri OECD Paríž

Paríž - miestny čas:


Naše poslanie

Vzhľadom na množstvo a prierezovosť všetkých pracovných orgánov OECD je nevyhnutné zo strany Stálej misie SR v plnej miere koordinovať aktivity organizácie s rezortnými ministerstvami vlády SR a pomáhať im v maximálnej miere využiť a zúročiť nadobudnuté poznatky a najlepšie praktiky členských krajín OECD pri formulovaní a realizácii sektorových politík. Úlohy spojené s koordináciou, reprezentáciou Slovenskej republiky a presadzovaním jej záujmov v organizácii realizuje Stála misia SR prostredníctvom tímu diplomatov – zástupcov jednotlivých ministerstiev, ktorí aktívne pôsobia v riadiacich a pracovných orgánoch organizácie. Viac o poslaní stálej misie

Aktuálne

02.12.2022

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková sa  v piatok 2. decembra 2022 virtuálne zúčastnila na 47. zasadnutí Výboru pre politiku regionálneho rozvoja OECD, ktoré sa konalo pri príležitosti ukončenia projektu na podporu decentralizácie Ukrajiny.

21.11.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje Výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2023, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD.

21.11.2022

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v pondelok 21. novembra 2022 zúčastnila na 16. ročníku Stredoeurópskej energetickej konferencie v Bratislave, počas ktorej bol prezentovaný Svetový energetický výhľad pre rok 2022...

1 / 167


eBulletin OECD v skratke

 
OECD v skratke č. 52 (december 2022)
PDF 10.1 MB, 20.12.2022, 55 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 51 (jún 2022)
PDF 12.0 MB, 8.9.2022, 139 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 50 (december 2021)
PDF 11.7 MB, 8.9.2022, 303 stiahnutí
Stiahnuť