1. Domov
  2. Home

Stála misia SR pri OECD Paríž

Paríž - miestny čas:


Naše poslanie

Vzhľadom na množstvo a prierezovosť všetkých pracovných orgánov OECD je nevyhnutné zo strany Stálej misie SR v plnej miere koordinovať aktivity organizácie s rezortnými ministerstvami vlády SR a pomáhať im v maximálnej miere využiť a zúročiť nadobudnuté poznatky a najlepšie praktiky členských krajín OECD pri formulovaní a realizácii sektorových politík. Úlohy spojené s koordináciou, reprezentáciou Slovenskej republiky a presadzovaním jej záujmov v organizácii realizuje Stála misia SR prostredníctvom tímu diplomatov – zástupcov jednotlivých ministerstiev, ktorí aktívne pôsobia v riadiacich a pracovných orgánoch organizácie. Viac o poslaní stálej misie

AktuálneeBulletin OECD v skratke

 
OECD v skratke č. 49 (jún 2021)
PDF 6.4MB , 8.9.2022, 240 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 50 (december 2021)
PDF 11.7MB , 8.9.2022, 142 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 51 (jún 2022)
PDF 12.0MB , 8.9.2022, 39 stiahnutí
Stiahnuť