Stáže expertov

Aktualizované 08.09.2022
Publikované 08.09.2022

Stáže expertov sa v OECD realizujú na základe Memoranda o porozumení medzi vládou SR a OECD o krátkodobých stážach expertov vlády SR.

Memorandum poskytuje všeobecný rámec, prostredníctvom ktorého sa experti vlády SR, t. j. zamestnanci niektorého z ústredných orgánov štátnej správy SR, zúčastňujú na krátkodobých stážach v OECD. Účelom memoranda je posilnenie inštitucionálnych vzťahov a vytváranie príležitostí pre vzájomné zdieľanie odborných znalostí. Stáže podporujú získanie zručností a poskytujú možnosť oboznámiť sa s rôznymi štruktúrami a pracovnými metódami OECD. Memorandum bolo podpísané v Paríži 5. novembra 2014. Zo strany OECD ho podpísal generálny tajomník Angel Gurría a za vládu SR štátny tajomník rezortu diplomacie Peter Javorčík.    ​​​​​​​