Tendre

Publikované 08.09.2022

OECD ročne nakupuje tovary a služby za približne 130 mil. eur. Ide najmä o služby týkajúce sa duševného vlastníctva, informačné a komunikačné technológie, stavebný materiál a služby, a zariadenia a materiál na tlač a komunikáciu. V OECD túto agendu pokrýva Centrálne nákupné oddelenie (Central Purchasing Group – CPG). 

Právny rámec pre obstarávanie tovarov a služieb tvoria články 26 a 27 platných Finančných predpisov OECD, ktoré sú ďalej rozpracované v samostatných prílohách I. a II. Finančných pravidiel. Definované ciele procesu obstarávania sú:

  • zabezpečiť transparentnosť pri výbere dodávateľov,
  • cestou súťaže dosiahnuť najlepšiu cenu za požadovanú kvalitu tovarov a služieb.

Medzinárodná výzva na podanie ponúk (Calls for Tenders) sa vyhlasuje:

  • pre nákupy tovarov a služieb v hodnote väčšej ako 100 000 eur,
  • pri obstarávaní služieb týkajúcich sa duševného vlastníctva (intellectual services) v hodnote väčšej ako 100 000 eur.

 

Aktuálny zoznam vyhlásených tendrov