1. Domov
  2. O nás
  3. Bulletin Stálej misie

Bulletin Stálej misie

Aktualizované 28.12.2022
Publikované 17.06.2022

Cieľom bulletinu je priniesť odbornej, ale i širšej verejnosti čo najviac najzaujímavejších, najaktuálnejších a najrelevantnejších informácií dôležitých z pohľadu členstva Slovenskej republiky v OECD a jej podriadených organizáciách.

Našou ambíciou je prinášať informácie z diania naprieč celej OECD, jej orgánov, projektov, vnútorného chodu, aktivít jej členských krajín relevantných alebo inšpiratívnych pre Slovensko a tvorbu našich národných politík. Okrem toho sa snažíme sprostredkovať podujatia, do ktorých sa zapája alebo organizuje naša Stála misia, ako aj aktivity na Slovensku, ktoré súvisia s činnosťou OECD a naším členstvom v nej.

Bulletin sme začali vydávať v lete 2011. Veríme, že ním prispievame k šíreniu informácií v súlade s naším dlhodobým cieľom: „Viac OECD v Slovenskej republike a viac Slovenska v OECD!“.

V prípade záujmu nám Vaše postrehy k bulletinu môžete zaslať mailom alebo v stručnom hodnotiacom dotazníku na adresu oecd.paris@mzv.sk. Každý námet alebo upozornenie sú pre nás inšpiráciou pre ďalšie skvalitňovanie našej práce.

Hodnotiaci dotazník k informačnému dvojmesačníku OECD v skratke
Word 15.5 kB, 28.12.2022, 1318 stiahnutí
Stiahnuť

eBulletin OECD v skratke

OECD v skratke č. 54 (december 2023)
PDF 9.4 MB, 18.12.2023, 146 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 53 (júl 2023)
PDF 12.0 MB, 17.7.2023, 454 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 52 (december 2022)
PDF 10.1 MB, 20.12.2022, 369 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 51 (jún 2022)
PDF 12.0 MB, 8.9.2022, 408 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 50 (december 2021)
PDF 11.7 MB, 8.9.2022, 608 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 49 (jún 2021)
PDF 6.4 MB, 8.9.2022, 782 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 48 (marec - august 2020)
PDF 4.3 MB, 8.9.2022, 2054 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 47 (január - február 2020)
PDF 3.8 MB, 8.9.2022, 1133 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 46 (november - december 2019)
PDF 3.8 MB, 8.9.2022, 1326 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 45 (jún - október 2019)
PDF 4.5 MB, 8.9.2022, 1784 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 44 (Špeciál - predsedníctvo SR na OECD MCM 2019)
PDF 5.5 MB, 28.12.2022, 1960 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 43 (november - december 2018)
PDF 5.1 MB, 8.9.2022, 2328 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 42 (september - október 2018)
PDF 2.4 MB, 8.9.2022, 2215 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 41 (máj - júl 2018)
PDF 3.7 MB, 8.9.2022, 3110 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 40 (marec - apríl 2018)
PDF 4.4 MB, 8.9.2022, 3060 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 39 (január - február 2018)
PDF 3.8 MB, 8.9.2022, 2551 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 38 (november - december 2017)
PDF 3.6 MB, 8.9.2022, 2150 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 37 (september - október 2017)
PDF 4.4 MB, 8.9.2022, 3109 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 36 (máj - júl 2017)
PDF 1.8 MB, 8.9.2022, 2600 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 35 (marec - apríl 2017)
PDF 2.6 MB, 8.9.2022, 2531 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 34 (január - február 2017)
PDF 3.6 MB, 8.9.2022, 2424 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 33 (november - december 2016)
PDF 3.3 MB, 8.9.2022, 2331 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 32 (september - október 2016)
PDF 3.1 MB, 8.9.2022, 2978 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 31 (júl - august 2016)
PDF 3.3 MB, 8.9.2022, 2813 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 30 (február - apríl 2016)
PDF 2.4 MB, 8.9.2022, 2402 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 29 (november 2015 - január 2016)
PDF 1.9 MB, 8.9.2022, 2529 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 28 (september - november 2015)
PDF 1.9 MB, 8.9.2022, 3148 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 27 (máj - júl 2015)
PDF 1.7 MB, 8.9.2022, 3646 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 26 (marec - apríl 2015)
PDF 1.9 MB, 8.9.2022, 2522 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 25 (január - február 2015)
PDF 1.5 MB, 8.9.2022, 2721 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 24 (november - december 2014)
PDF 1.6 MB, 8.9.2022, 3025 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 23 (september - október 2014)
PDF 1.9 MB, 8.9.2022, 2866 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 22 (máj - jún - júl 2014)
PDF 1.5 MB, 8.9.2022, 2828 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 21 (marec - apríl 2014)
PDF 1.5 MB, 8.9.2022, 2639 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č 19 (november - december 2013)
PDF 1.4 MB, 8.9.2022, 2300 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č 18 (september - október 2013)
PDF 1.1 MB, 8.9.2022, 2408 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 17 (máj - júl 2013)
PDF 1.2 MB, 8.9.2022, 2654 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 16 (marec - apríl 2013)
PDF 874.9 kB, 8.9.2022, 2425 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 15 (január - február 2013)
PDF 689.4 kB, 8.9.2022, 2271 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 14 (november - december 2012)
PDF 689.1 kB, 8.9.2022, 2319 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 13 (september - október 2012)
PDF 712.7 kB, 8.9.2022, 2426 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 12 (máj - jún - júl 2012)
PDF 883.6 kB, 8.9.2022, 2640 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 11 (marec - apríl 2012)
PDF 359.4 kB, 8.9.2022, 2391 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 10 (január - február 2012)
PDF 288.0 kB, 8.9.2022, 2120 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 9 (november - december 2011)
PDF 257.6 kB, 8.9.2022, 2125 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 8 (september - október 2011)
PDF 527.9 kB, 8.9.2022, 2425 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 7 (júl - august 2011)
PDF 252.7 kB, 8.9.2022, 2778 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 6 (máj - jún 2011)
PDF 362.7 kB, 8.9.2022, 2267 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 5 (marec - apríl 2011)
PDF 321.1 kB, 8.9.2022, 1978 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 4 (január - február 2011)
PDF 260.7 kB, 8.9.2022, 2516 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 3 (november - december 2010)
PDF 317.6 kB, 8.9.2022, 2230 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 2 (september - október 2010)
PDF 279.2 kB, 8.9.2022, 2158 stiahnutí
Stiahnuť
OECD v skratke č. 1 (júl - august 2010)
PDF 203.5 kB, 8.9.2022, 2922 stiahnutí
Stiahnuť