1. Domov
 2. OECD vo svete
 3. Obnova Ukrajiny

Obnova Ukrajiny


Obsah
  Aktualizované 20.09.2022
  Publikované 11.09.2022

  Opatrenia a kroky OECD ako odpoveď na agresiu Ruska voči Ukrajine

  Rada OECD prijala 24.2.2022 vyhlásenie, v ktorom odsúdila rozsiahlu agresiu Ruska voči Ukrajine ako jasné porušenie medzinárodného práva a vážnu hrozbu pre medzinárodný poriadok založený na pravidlách. OECD vyjadrila solidaritu s ukrajinským ľudom.

  Rada OECD prehodnotila spoluprácu s Ruskom a prijala ďalšie opatrenia o:

  • zatvorení kancelárie OECD v Moskve;
  • formálnom ukončení prístupového procesu s Ruskom, ktorý bol v roku 2014 (obsadenie Krymu) prerušený;
  • pozastavení spolupráce s Ruskom a Bieloruskom vo všetkých orgánoch OECD;
  • zmrazení všetkých dobrovoľných príspevkov od Ruska a Bieloruska;
  • zriadení styčného úradu OECD pre Ukrajinu najskôr v Paríži, a neskôr, keď to bezpečnostná situácia umožní, v Kyjeve;

   

  Členské štáty OECD zároveň požiadali generálneho tajomníka OECD posilniť podporu OECD pre demokraticky zvolenú vládu Ukrajiny.

  Na Rade OECD sú pravidelne prezentované aktuálne informácie o dôsledkoch rozsiahlej agresie Ruska voči Ukrajine, najmä o vývoji a dopadoch konfliktu na ekonomiku, finančný trh, kybernetickú bezpečnosť, poľnohospodárstvo a sociálne a pracovné záležitosti.

   

  Marshallov plán pre Ukrajinu

  Generálny tajomník OECD na Rade OECD 5.4.2022 predstavil veľvyslancom a stálym predstaviteľom členských štátov OECD iniciatívny návrh na podporu obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny “Secretary-general ́s proposal for OECD support for Ukraine’s recovery and reconstruction”.

  Iniciatíva vychádza zo žiadosti členských štátov OECD a aj zo záujmu Ukrajiny, ktorú tlmočili OECD minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Ukrajiny Taras Kachka. Dokument ponúka komplexný balík o potenciálnej podpore OECD v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, ktorý sa má implementovať po ukončení ruskej vojenskej akcie, pričom v súčasnom kontexte využíva existujúcu spoluprácu OECD. Plán podpory stavia na Akčnom pláne pre Ukrajinu, ktorého kľúčové priority ostávajú relevantné aj v nastávajúcom období: najmä obnova verejnej správy a právneho štátu pri budovaní administratívnych kapacít, spolupráca v oblasti boja proti korupcii, riešenie dlhodobých problémov s podnikateľským prostredím. Medzi nové kritické priority patria infraštruktúra, hospodárska obnova, vzdelávanie, zamestnanosť a zručnosti, plánovanie a rozvoj miest.

  Slovensko ako krajina čeliaca prílevu utečencov z Ukrajiny víta všetky iniciatívy, ktoré sa venujú výzvam, pred ktorými krajiny v prvej línii konfliktu stoja. Potreby je vhodné rozdeľovať na okamžité, stredno a dlhodobé. Okamžité potreby v oblasti migrácie sa týkajú najmä akumulácie finančných prostriedkov, ktoré by mohli byť použité na zvládanie migračnej krízy. Rovnako dôležité je prerozdeľovanie utečencov medzi viac krajín. Cieľom Slovenska je poskytnúť ukrajinským utečencom dočasnú ochranu, vrátane ich skorého začlenenia do každodenného života. Zo strednodobého hľadiska bude potrebné akumulovať prostriedky na integračné aktivity. Z dlhodobého hľadiska budú nevyhnuté investície do obnovy Ukrajiny a pomoci jej občanov pri návrate a reintegrácii.